LUF Rapport: En liberal rymdpolitik

Liberala ungdomsförbundet tillsatte i november en rymdpolitisk arbetsgrupp. I veckan har de presenterat sin rapport ”En liberal rymdpolitik” som syftar för att bana väg för mer politik i rymden. ”En annalkande guldålder för rymdfart närmar sig med...

RAPPORT: UTRIKESPOLITISKA ARBETSGRUPPEN

Liberala ungdomsförbundet har under senare år på kongresser och årsmöten runt om i landet haft uppe frågan om Förenta Nationernas (FN:s) existens. Det finns brett skilda åsikter inom Liberala ungdomsförbundet om FN ska finnas, vilket format det ska ha och med vilket...