Hedersförtryck utgör en allvarlig kränkning av inte bara flickors men även pojkars personliga frihet och är en av Sveriges största jämställdhetsutmaningar. Liberala ungdomsförbundet tog tydlig ställning mot hedersförtryck under internationella kvinnodagen med kampanjen #höjdenavofrihet och krävde att friheten måste försvaras för de flickor och pojkar som utsätts.

Unga offer för hedersförtryck, det vill säga olika typer förtryck där kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och starkt knuten till kollektivets rykte och heder, blir fråntagna sina grundläggande mänskliga fri-och rättigheter. Flickor straffas hårdast, de begränsas kraftigt i val rörande socialt umgänge, partner, kläder och jobb. De gifts bort, könsstympas och något så privat som sexuella relationer blir hela släktens angelägenhet. Men även pojkar faller offer genom att de exempelvis tvingas bevaka sina systrar. De som bryter mot ordningen utsätts för hot och våld.

Alltför länge har förtrycket varit inlåst i en tabu och en tystnad. Vi måste bryta den tystnaden och erkänna hur hedersförtryck utgör en särskilt grym frihetskränkning som kräver specifika åtgärder. Genom det kollektiva utövande som kännetecknar hedersförtryck blir dess offer särskilt sårbara med ytterst få flyktvägar till ett bättre liv.

I ett liberalt, feministiskt samhället är det vårt viktigaste uppdrag att stå upp för varje enskild individs rätt till sin egen kropp och sitt liv. Individers rättigheter måste alltid sättas före kollektivets oavsett religion eller kultur.