Under dagen har både USA och flera EU-länder i solidaritet efter nervgasattentatet i Storbritannien fattat beslut om att utvisa ryska diplomater. Sveriges regering har fattat beslut om att utvisa en diplomat. Det är långt ifrån tillräckligt.

Att Ryssland offentligt antytt och spekulerat kring en svensk inblandning i nervgasattacken är ytterligare grund för tuffare sanktioner från Sveriges sida.

Sverige bör omgående vända sig till EU för att få till fler sanktioner samt rikta direkta sanktioner mot bygget av gasledningen North Stream 2 och det statliga energibolaget Gazprom. Dessutom bör alla officiella besök till Ryssland ställas in på obestämd framtid, både politiska besök men även officiell statlig närvaro vid andra evenemang såsom fotbolls-VM i Ryssland.

”Rysslands agerande får inte passera utan tuffa sanktioner. Sverige bör skyndsamt följa upp utvisningen av den ryska diplomaten genom att driva fram EU-sanktioner mot ryska ekonomiska intressen och ställa in alla officiella besök till Ryssland”, säger Liberala ungdomsförbundets förbundsordförande Joar Forssell.