Internationellt engagemang

Internationellt utbyte och samarbete är centralt för LUF. Vi lever i en globaliserad värld och måste därför tillsammans arbeta för att förbättra den. Tillsammans med våra liberala systerpartier kämpar vi för frihet i hela världen. Kontakta LUF:s internationella utskott för utbyten och information och gå med i internationella nätverket.

Som medlem i LUF har du en stor chans att påverka och LUF är ett respekterat ungdomsförbund över hela världen med vårt omfattande kontaktnät och goda anseende. Vi innehar ordförandeposten i både den europeiska och internationella samarbetsorganen för liberal ungdom. Läs mer om det längre ned.

The European Liberal Youth (LYMEC)

European Liberal Youth, förkortat LYMEC, är en paneuropeisk ungdomsorganisation som försöker främja liberala värderingar i hela EU som ungdomsorganisation för det europeiska liberala partiet ALDE-partiet och den parlamentariska gruppen Renew Europe i Europaparlamentet.

Ordförande Dan-Aria Sucuri

Jag började min politiska resa som ordförande för LUF Värmland och har sedan dess fördjupat mitt engagemang i den internationella politiken genom LUF och Liberalerna.
Som ordförande för det Europeiska liberala ungdomsförbundet (LYMEC) ansvarar jag för att samla liberala ungdomsförbund på hela kontinenten. Sedan vårt grundande har vårt mål varit att aktivt arbeta för ett enat liberalt Europa, men också att vara närvarande i frågor som påverkar vår kontinent och dess medborgare. Frågor som kriget i Ukraina, klimatförändringar, ungdomsarbetslöshet och digitalisering. Vårt mål är ett Europa som samarbetar mer och inte mindre. Ett Europa som står för frihet, fred och välstånd.
Vill du genomföra samma resa som mig? Bli medlem i LUF!

The International Federation of Liberal Youth (IFLRY)

International Federation of Liberal Youth är en sammanslutning av liberala ungdomsorganisationer från hela världen. Vårt mål är att främja liberalism och globalisera friheten!

Före detta ordförande Amanda Kanage

Som ordförande för den internationella federationen av liberal ungdom (IFLRY) har jag samlat liberaler från alla världens hörn. Min resa började i LUF Storstockholm som distriktsledamot och har sedan dess även engagerat mig i Liberalerna och sitter i kommunfullmäktige för Liberalerna i Uppsala. Jag har också en examen i statsvetenskap och juridik.
Det är svårt att skydda rätten till åsikter, livsval eller uttryck som skiljer sig från majoriteten utan att ha fotspår att följa. Att stå upp för en vision om ett jämlikt samhälle i ett system som vidmakthåller ojämlikhet är betungande utan stöd. Och att hitta de rätta verktygen för att vara en aktivist är en utmaning utan att ha andra som finns där för att vägleda dig. Det är därför IFLRY finns till. IFLRY representerar de kollektiva rösterna från ungdomar från olika bakgrunder, kulturer och länder som förenas i det gemensamma målet att globalisera friheten. Detta innebär att vi ligger i framkant när det gäller att tillsammans försvara ideal som mänskliga rättigheter, demokrati och mångfald. Genom vår aktivism, att vara en global stödgemenskap och underlätta samarbete blir våra kollektiva röster en kraft att räkna med. Om du vill vara en del av vårt uppdrag att stå för frihet runt om i världen så kom och anslut dig till oss!
Vill du genomföra samma resa som mig? Bli medlem i LUF!