Vi har fått nog av de köer som skapas av klåfingriga politiker som vill bestämma allt för mycket i folks vardag.

I den här kampanjen pratar vi inte om alla köer. Kön i mataffären eller köerna till bankomaten är lite tradiga men inte hela världen. Vi vill belysa de köer som håller tillbaka människor från att leva fullständiga liv. Det dessa köer har gemensamt är att de ofta är skapade av politiker. Det finns ingen naturlag som säger att man måste stå i kö till sitt första boende – det är såna köer vi har fått nog av!

Ofta så är köerna riggade mot dem svagaste i vårt samhälle. Det är nya svenskar, arbetslösa och unga som mår psykiskt dåliga som har det tuffast. Om man har rika föräldrar, bra betyg och är född i Sverige så klarar man sig ganska bra. Det tycker vi är orättvist – alla borde ha möjligheten att ta makten över sitt eget liv.

LUF belyser i kampanjen ”din plats i kön” fyra typer av köer skapade av politiker och som behöver reformeras, för att öka friheten.

i bostadskön (bostadsmarknad)
* Avskaffa regelkrångel: Den som bygger ett hus idag måste följa på tok för många regler, det gör att det byggs för lite. Vi vill ha mindre detaljreglering från politiker som tror de vet bäst!
* Inför marknadshyror: låt parterna själva få bestämma en prissättning som båda är nöjda med.

i kön till ditt första jobb (arbetsmarknad)
* Öppna upp arbetsmarknaden: slopa turordningsreglerna, den som är bäst lämpad borde få jobba kvar
* Sänk skatten på arbete: det måste bli billigare att anställa och personer som jobbar måste få behålla en större del av sitt eget tjänade kapital.

i sjukvårdskön (psykisk ohälsa)
* Satsa mer på psykiatrin för barn och unga: alla skolor behöver ha en kurator
* Inför betyg i årskurs 1: en normalisering av betyg minskar stressen kring dem och leder till att skolor tidigt kan sätta in extra stöd hos de elever som behöver.

i kön in i det svenska samhället (integration/arbetskraftsinvandring)
* Mindre regelkrångel: för en med arbetstillstånd kan minsta lilla fel leda till att du blir hemskickad. Detta skapar osäkerhet för dessa människor.
* Arbete från dag ett: när man kommer hit måste man kunna få jobba från dag ett. Vill du jobba ska du få göra det

Diskussionsunderlag till kampanjen

Engagera dig för din frihet, ingen annan kommer göra det åt dig

Frihet handlar om att du ska få bestämma över ditt liv. Du ska vara fri att vara den du är och älska vem du vill. Frihet är det finaste vi har, men frihet kan inte tas för givet. Den hotas ständigt av sossar som vill ta dina pengar, konservativa som vill ta bort kvinnors rätt till sina kroppar och rasister som vill sprida hat och rädsla. Därför måste vi hela tiden så upp för friheten och kämpa för den. Om du vill leva i ett fritt samhälle måste du engagera dig för det.

LUF belyser i kampanjen ”om inte du, vem?” tre områden som är extra viktiga för individens frihet.

feminism utan socialism
* Kapitalism är feminism: kvinnor behöver egna pengar för att bli fria, sänk skatten och underlätta för kvinnligt företagande
* Gör föräldraförsäkringen jämställd: dela lika mellan kvinnor och män
* Fuck hedersförtryck: alla uttryck för hedersförtryck ska bekämpas

riv gränserna
* Ta ställning mot världens ofrihet: EU och NATO bör användas som verktyg för stöttandet av demokratier i världen
* Rädda klimatet: industrialiserade länder har ett ansvar att leda en grön omställning
* Ingen människa är illegal: värna asylrätten, erbjud en fristad till dem som behöver

allt börjar i skolan
* Klassresan börjar i klassrummet: skola med fokus på kunskap, där alla oavsett bakgrund kan lyckas
* Din postort ska inte avgöra din framtid: värna det fria skolvalet och säkerställ att alla skolor håller hög nivå
* Stress bekämpas inte med färre krav: tidiga och tydliga betyg samt resursstark elevhälsa behövs

 

Vore det inte bra om kvinnor kunde göra vad de ville och skita i vad män gör eller vad deras familjer vill?

Det tycker vi i LUF. Kvinnor och flickor i Sverige och resten av världen lever fortfarande i ofrihet, det hindrar dem från att ta makten över sig själva och sina liv.

Kvinnor behöver frihet från förlegade attityder, från förtryck och från familjen. Idén om att kvinnors kroppar och sexualitet tillhör någon annan måste skrotas, här och i resten av världen. Tjejers rätt till individuell frihet måste sättas före familjens vilja att bestämma. Men kvinnor behöver också bättre möjligheter att tjäna egna pengar. Kvinnor ska kunna känna att arbete lönar sig och inte aktivt uppmuntras till att ta allt ansvar för barn och hem. Därför driver LUF kampanjen ”både feminist och kapitalist” – för om vi ska uppnå jämställdhet mellan könen måste vi vara båda. 

LUF:s förslag i korthet:

  • Korta föräldraförsäkringen till 12 månader och dela den lika mellan vårdnadshavare.
  • Ja till kvinnliga företagare i välfärden- förbud mot vinster i välfärden slår hårdast mot kvinnor. 
  • Kväv hedersförtrycket – förbjud föräldrar från att ta sina barn utomlands för tvångsgifte eller könsstympning.
  • Skapa fler skyddade boenden med specialistkompetens inom hedersförtryck där både tjejer och killar som känner sig hotade av sin familj kan få skydd
  • Utbilda myndighetspersonal som möter barn, ungdomar och unga vuxna utsatta för hedersförtryck
  • Inför sex- och samtyckesundervisning i de nationella läroplanerna och läromedel inom grund- och gymnasieskola
  • Öka samverkan mellan polis, vård och rättsväsende för att få fram bevisning vid sexualbrott.
  • Ta emot fler kvotflyktingar så att fler kvinnor kan fly från krig.