Förbundsexpeditionen

Hantverkargatan 25 Stockholm 112 21
Christian Brundu

Christian Brundu

Förbundssekreterare

Christian är förbundets högsta tjänsteman och ansvarar för förbundets verksamhet och implementering av förbundsstyrelsens beslut. Han svarar också för förbundets krishantering, arbetsledning och har ett övergripande ansvar för förbundet.

Christian hanterar också bokningar inför Almedalen.

christian@romb.luf.se
0763914747

Emilie Tilstam

Emilie Tilstam

Press- och kommunikationsansvarig

Emilie hanterar press- och kommunikationsfrågor för förbundet. Hit vänder du dig också om du vill ha kontakt med Romina Pourmokhtari.

073 253 92 05
emilie@romb.luf.se

Elin Oskarsson

Elin Oskarsson

Kanslisekreterare

Elin är LUF:s kanslisekreterare och sköter förbundets administration och medlemshantering.

073 – 094 77 58
elin@romb.luf.se