Förbundsexpeditionen

Hantverkargatan 25 Stockholm 112 21
 

Övergripande

Press och
kommunikation

Ekonomi, administration och medlemsärenden

Karin Pettersson

Karin Pettersson

Förbundssekreterare

Karin är förbundets högsta tjänsteman och ansvarar för förbundets verksamhet och implementering av förbundsstyrelsens beslut. Hon svarar också för förbundets krishantering, arbetsledning och har ett övergripande ansvar för förbundet.

karin@luf.se

Elin Söderholm

Elin Söderholm

Pressekreterare och kommunikatör

Elin är förbundets pressekreterare och kommunikatör. Hon ansvarar för att kommunicera LUF:s politik genom grafiskt material, sociala medier och pressarbete.

Kontakta Elin om du vill komma i kontakt med ordförande Erik Berg för pressfrågor.

elin@luf.se
070-629 65 37

Martin Norrby

Martin Norrby

Förbundsorganisatör

Martin är LUFs förbundsorganisatör och sköter förbundets administration och medlemshantering. Han ansvarar även för nationella utbildningar, event och Liberala Studenter

Kontakta Martin om du har en medlemsfråga, vill genomföra en bokning eller har en organisatorisk fråga.

martin@romb.luf.se
076-405 49 72