Förbundsexpeditionen

Hantverkargatan 25 Stockholm 112 21

 

Elias Collin

Elias Collin

Förbundssekreterare

Elias är förbundets högsta tjänsteman och ansvarar för förbundets verksamhet och implementering av förbundsstyrelsens beslut. Han svarar också för förbundets krishantering, arbetsledning och har ett övergripande ansvar för förbundet.

elias@romb.luf.se
0735516117

Emilie Tilstam

Emilie Tilstam

Press- och kommunikationsansvarig

Emilie hanterar press- och kommunikationsfrågor för förbundet. Hit vänder du dig också om du vill ha kontakt med Joar Forssell.

073 253 92 05
emilie@romb.luf.se

Patrik Gren

Patrik Gren

Kanslisekreterare

Patrik är LUF:s kanslisekreterare och sköter administration.

070-710 85 17
patrik@romb.luf.se