Förbundsexpeditionen

Hantverkargatan 25 Stockholm 112 21
 
Hannes Sjöberg

Hannes Sjöberg

Förbundssekreterare

Hannes är förbundets högsta tjänsteman och ansvarar för förbundets verksamhet och implementering av förbundsstyrelsens beslut. Han svarar också för förbundets krishantering, arbetsledning och har ett övergripande ansvar för förbundet.

Hannes hanterar också bokningar inför Almedalen.
Kontakta Hannes om du vill komma i kontakt med ordförande Romina Pourmokhtari.

hannes@romb.luf.se
070-978 67 30

Martin Norrby

Martin Norrby

Förbundsorganisatör

Martin är LUFs förbundsorganisatör och sköter förbundets administration och medlemshantering. Han ansvarar även för nationella utbildningar, event och Liberala Studenter

martin@romb.luf.se
076-405 49 72

Elin Söderholm

Elin Söderholm

Kommunikatör

Elin är förbundets kommunikatör som ansvarar för att kommunicera LUF:s politik genom grafiskt material, sociala medier och pressfrågor.

elinsoderholm@romb.luf.se

070-629 65 37