Förbundsexpeditionen

Hantverkargatan 25 Stockholm 112 21

 

Elias Collin

Elias Collin

Förbundssekreterare

Elias är förbundets högsta tjänsteman och ansvarar för förbundets verksamhet och implementering av förbundsstyrelsens beslut. Han svarar också för förbundets krishantering, arbetsledning och har ett övergripande ansvar för förbundet.

Elias hanterar också bokningar inför Almedalen.

elias@romb.luf.se
0735516117

Emilie Tilstam

Emilie Tilstam

Press- och kommunikationsansvarig

Emilie hanterar press- och kommunikationsfrågor för förbundet. Hit vänder du dig också om du vill ha kontakt med Joar Forssell.

073 253 92 05
emilie@romb.luf.se

Elin Oskarsson

Elin Oskarsson

Kanslisekreterare

Elin är LUF:s kanslisekreterare och sköter förbundets administration och medlemshantering.

073 – 094 77 58
elin@romb.luf.se

Ebba Ädel

Ebba Ädel

Verksamhetsutvecklare

Ebba är LUF:s verksamhetsutvecklare och arbetar med utbildningsverksamhet samt verksamhetsförbättring.

070 – 280 66 60
ebbaadel@romb.luf.se