Förbundsexpeditionen

Slupskjulsvägen 38 111 49

Övergripande

Karin Pettersson

Karin Pettersson

Förbundssekreterare

Karin är förbundets högsta tjänsteman och ansvarar för förbundets verksamhet och implementering av förbundsstyrelsens beslut. Hon svarar också för förbundets krishantering, arbetsledning och har ett övergripande ansvar för förbundet.

karin@luf.se

EP-val

Kajsa Karlsbro

Kajsa Karlsbro

Valgeneral

Kajsa är förbundets valgeneral som ska tillsammans med vår kandidat Simona Mohamsson ska leda LUF genom valrörelsen 2024. Kontakta Kajsa för inbjudningar och förfrågningar som rör Europaparlamentsvalet.

kajsa@luf.se

Press och
kommunikation

Cecilia Modig

Cecilia Modig

Pressekreterare och kommunikatör

Cecilia är förbundets pressekreterare och kommunikatör. Hon ansvarar för att kommunicera LUF:s politik genom grafiskt material, sociala medier och pressarbete.

Kontakta Cecilia om du vill komma i kontakt med ordförande Erik Berg eller EP-kandidat Simona Mohamsson för pressfrågor.

cecilia@luf.se
076-181 35 09

Ekonomi och administration

Linn Malmberg

Linn Malmberg

Förbundsorganisatör

Linn är LUFs förbundsorganisatör och sköter förbundets administration och distriktshantering. Hon ansvarar även för nationella utbildningar, event och Liberala Studenter.

Kontakta Linn om du har frågor om ditt medlemskap, vill genomföra en bokning eller har en organisatorisk fråga.

linn@luf.se