Press

Presskontakt: Emilie Tilstam, emilie@romb.luf.se, 073 253 92 05

LUF: Joar Forssell omvald till förbundsordförande

I helgen samlades 200 medlemmar i Lund för Liberala Ungdomsförbundets nationella kongress. Vid kongressen blev Joar Forssell, som är ordförande för LUF sedan 2016, omvald. Nu följer ett år då Forssell kommer sitta både som förbundsordförande för LUF och som ledamot för Liberalerna riksdagen, en post han fick i och med valet i september.

– Att vara riksdagsledamot och förbundsordförande samtidigt ser jag som en unik chans att kunna påverka Sverige i en liberal riktning. Sverige är i akut behov av sänkt skatt på arbete, färre bidrag till medelklassen men mer fokus på verkligt utsatta, såsom asylsökande eller de i behov av LSS, säger Joar Forssell.

Till förbundsstyrelsen valdes även följande personer inför det kommande verksamhetsåret i LUF: Romina Pourmokhtari, förste vice ordförande, Simona Mohamsson, andre vice ordförande, Linnéa Bjärum, Anders Rehnberg, Christoffer Karlsson, Anders Viking Pettersson, Karl Philip Nilsson, Ellen Österberg (nyval) och Lovisa Lanryd (nyval).

Förbundsstyrelsen kommer sitta över Europaparlamentsvalet i maj fram till nästa kongress i augusti 2019.

Vid frågor kontakta
Emilie Tilstam, kommunikationsansvarig LUF
0732539205
emilie@romb.luf.se

LUF Sverige stöttar LUF Västs krav angående Liberalerna Munkedals agerande vid vad av sverigedemokrat i ordförande i kommunfullmäktige

Uttalande från Liberala ungdomsförbundet Väst med anledning av Liberalerna Munkedals agerande vid omröstning om ordförande till kommunfullmäktige tidigare i veckan.
______________________________________________

Under torsdagens kommunfullmäktigemöte i Munkedals kommun, medverkade Liberalernas ledamöter till att en sverigedemokrat blev vald till ordförande för kommunfullmäktige. Detta är ett agerande som inte på något sätt kan tolereras från Liberala ungdomsförbundets sida och därför kräver vi att Liberalernas partistyrelse omedelbart öppnar ett uteslutningsärende mot de berörda ledamöterna. Att rösta på en Sverigedemokrat bryter mot Liberalernas syfte.

Att ge ett direkt stöd till Sverigedemokraterna går på inget sätt att berättiga utifrån Liberalernas partiprogram eller våra gemensamma värderingar. Det extrema minoritetsstyre som nu Liberalerna Munkedal tillsammans med Moderaterna har fått igenom, kunde enbart ske genom en uppgörelse direkt med Sverigedemokraterna. Detta agerandet visar på ett enormt bristande omdöme.

För oss i Liberala ungdomsförbundet finns det en klar skillnad på att få stöd för den politiken man för och att förhandla fram stöd. Förhandling innebär både ett samarbete och ett givande och tagande. Det är en gräns som inte får överträdas. Vi har stor förståelse för att flera av landets kommuner befinner sig i oklara parlamentariska lägen, men det kan på inget sätt ursäkta att ledamöter för Liberalerna aktivt förhandlar med Sverigedemokraterna.

– Vi är djupt besvikna på dessa ledamöternas agerande, vi uppmanar dem att lämna sina platser i kommunfullmäktige omgående. Vi kommer meddela Liberalernas partistyrelse om vår begäran om uteslutning av dessa medlemmar, vi kan på inget sätt se att partistyrelsen skulle motsätta sig detta. Säger Marcus Nilsen, distriktsordförande Liberala ungdomsförbundet Väst.

LUF: Nej till Sverigedemokrater på ordförandeposter i riksdagen

Liberala Ungdomsförbundet tar kraftigt avstånd från Alliansens utspel om att öppna för Sverigedemokrater på ordförandeposter i några av riksdagens utskott.

”Det finns en icke-rasistisk majoritet i riksdagen. Vår plikt gentemot våra väljare är inte att ge rasistiska partier inflytande. L borde konsekvent motarbeta sverigedemokratiskt inflytande, det är grundläggande för vårt existensberättigande”, säger förbundsordförande Joar Forssell.

Joar Forssell ställer gärna upp på en kommentar eller intervju angående SD-utspelet.

Läs mer här:

https://www.svd.se/alliansen-foreslar-talman-oavsett-valresultat/om/kampen-om-regeringsmakten

Vid frågor hör av dig till Emilie Tilstam, kommunikationsansvarig LUF

073 253 92 05

emilie@romb.luf.se

LUF: Inför en proportionalitetsprincip i strejkrätten!

I helgen samlades Liberala Ungdomsförbundets förbundsstyrelse i Göteborg. En stad som sedan flera sekel tillbaka har varit en viktig knytpunkt för hela landets export, men dess hamn lider nu svåra förluster.

I förra veckan avvecklade ACL sin direktlinje mellan Sverige och USA – en linje som funnits i nästan femtio år. Under det senaste året har hamnen dessutom tappat en dryg femtedel av sin containertrafik. En stor anledning till detta är konflikten mellan fack och arbetsgivare som pågår i hamnen.

Liberala ungdomsförbundet värnar principen om att staten inte ska blanda sig i lönebildningen eller reglera sönder arbetsmarknaden. Men den svenska modellen så som den idag är utformad måste omregleras, en liten lokal konflikt kan inte tillåtas skada hela vår ekonomi. En proportionalitetsprincip, som hindrar både fack och arbetsgivare från att vidta åtgärder som skadar samhället alltför mycket, är därför nödvändig.

Hamnkonflikten skadar svenska företag, arbetstillfällen och ekonomin för personer i hela landet. En blandning av ökade kostnader och större osäkerhet kring leveranser skapar osäkerhet och på lång sikt riskerar jobb att försvinna ur landet permanent. Många av de kunder som nu väljer andra rutter eller andra transportmedel kan Göteborg och Sverige ha förlorat för gott.

Att en part i en konflikt tillåts orsaka så stora skador på en regions ekonomi är inte rimligt. För att den svenska modellen överhuvudtaget ska fungera i vår tid behövs därför en proportionalitetsprincip. Hamnarbetarförbundets beteende är utpressning snarare än en förhandling.

LUF och SSU släpper gemensam skattereform!

LUF rapport: Gemensam skattereform med SSU möjlig!

”Århundradets skattereform” var en historisk omläggning av skattesystemet som Socialdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna genomförde år 1990-1991. Sedan förra skattereformen har flera avsteg gjorts genom höjningar, sänkningar, avdrag och undantag vilket har gjort skattesystemet till ett oöverskådligt lapptäcke.

Trots att nästa alla riksdagspartier uttryck behovet av en bred skattereform har inget gjorts. Vi är trötta på att dessa partiet bråkar istället för att genomdriva vikit politik. Det får vara slut på tjafset nu. Sverige behöver en skattereform och därför visar vi tillsammans med en av våra främsta motståndare, SSU, att det går att förhandla över blockgränsen. Vi kämpar för en alliansregering men en skattereform måste vara blocköverskridande för att nåt tillräckligt stabilt och långsiktigt stöd i riksdagen.

S är socialister och vill höja skatten, L är liberaler och vill sänka skatten. Därför har vi utgått från att reformen på totalen inte ska innebära varken höjda eller sänkta skatter. Reformen ska främja företagandet, vara fördelningspolitisk neutral och göra det mer lönsamt att utbilda eller anstränga sig.

Liberala ungdomsförbundet är stolta över att kunna visa hur vi, till skillnad från riksdagens alla partier, klarar av att både vara ideologiskt stringenta och se bortom blockpolitikens skygglappar.

Här hittar du länk till DN Debatt!

Här kan du ta del av rapporten.

Har du frågor eller funderingar?
Presskontakt:
Elias Collin, förbundssekreterare.
elias@romb.luf.se
0735-516117

LUF: Anonyma vittnen hot mot rättssäkerheten!

Godtycklighet får aldrig styra rättsprocessen. Inför Liberalernas landsmöte den 17 till 19 november föreslår Liberalernas partistyrelse att det ska införas ett system för anonyma vittnen. Ett sådant system innebär att en åtalad i vissa fall inte har rätt att få information om identiteten på dem som vittnar emot den. Förslaget om anonyma vittnen kompletteras även av att partistyrelsen föreslår att en utredning ska tillsättas om införandet av så kallade kronvittnen. Medbrottslingar som vittnar mot sina kompanjoner ska då få sänkta straff.

Den liberala rättsstaten och straffrätten måste försvaras. Den åtalade ska alltid anses vara oskyldig till motsatsen har bevisats och garanteras rätten till en rättvis rättegång. Partistyrelsens förslag riskerar att utarma rättssäkerheten i svensk domstol. Systemet med anonyma vittnen kommer att leda till att den åtalade inte får samma chans eller rätt i rättsprocessen som åklagaren. Kronvittnen riskerar att leda till falska vittnesmål i domstolen.

Liberalerna bör driva politiska förslag som förstärker vittnesskyddet, utökar polisens utredningsmöjligheter och försäkrar den åtalade en opartisk rättegång. Rättvisa och rättssäkerhet ska vara den liberala rättspolitikens ledord!

LUF: Rätt sätt att motverka nazistdemonstrationer

I helgen samlade Nordiska Motståndsrörelsen till demonstration i centrala Göteborg. Hundratals personer från hela Europa möttes upp för att manifestera sitt hat mot tankarna om det öppna samhället och alla människors lika värde.

Samtidigt, i samma stad men på andra platser, samlades tusentals andra människor. Tusentals människor som valde att istället ta ställning för öppenhet och demokrati. LUF Göteborg kärleksbombade staden med positiva budskap om mångfald, SSU Göteborg arrangerade en kärleksmanifestation och nästan samtliga stadens partier manifesterade tillsammans för människors lika värde.

Det bästa sättet att bekämpa nazism är inte att blockera demonstranternas väg eller att kasta sten på polisen. Det rätta sättet är att på andra platser, i lugn och demokratisk anda, visa att NMR och deras vänner är i hopplös minoritet. Den breda majoriteten svenskar vill inte kännas vid vare sig deras motbjudande tankegods eller deras metoder för att nå sina mål.

Nazisterna må gapa högre, använda fulare ord och vara beredda att ta till mer olagliga metoder men vi som vill bevara ett öppet och demokratiskt samhälle är tusen gånger fler.

Presskontakt:
Elias Collin
elias@romb.luf.se
0735-516117

LUF: Ny förbundssekreterare för Liberala ungdomsförbundet

Liberala ungdomsförbundet har valt ny förbundssekreterare

Liberala ungdomsförbundets förbundssekreterare sedan 2015, Thea Andersson, går vidare till Telia efter kongressen 2017. I hennes ställe börjar Elias Collin som kommer att inneha uppdraget under valrörelsen.

”Att engagera och organisera unga liberaler på den här nivån är få förunnat. LUF är redan väldigt vassa inom press- och sociala medier. Nu ska vi rikta vår energi mot valrörelsen för Liberalerna.”

Säger Elias Collin som tillträder på tjänsten med omedelbar verkan.

Presskontakt
Elias Collin
elias@romb.luf.se

Läs mer om resten av vår personal här: https://www.luf.se/om-oss/forbundsexpeditionen/

LUF: Joar Forssell omvald till ordförande för Liberala ungdomsförbundet

LUF: Joar Forssell omvald till ordförande för Liberala ungdomsförbundet

Joar Forssell, ordförande för Liberala ungdomsförbundet sedan 2016, blev i dag omvald av kongressens ombud inför det kommande valåret.

”Jag ser fram emot att leda Sveriges bästa frihetsrörelse genom nästa års viktiga val.”

”Svensk politik måste sluta att fokusera på medelklassen. Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas och utanförskapet i Sverige ska brytas.”

Säger Joar Forssell, ordförande.

Under kongressen valdes följande personer till förbundsstyrelsen inför det kommande verksamhetsåret i Liberala ungdomsförbundet:

Anna Horn, förste vice ordförande
Max Sjöberg, andre vice ordförande
Linnéa Bjärum
Simona Mohamsson
Anders Rehnberg
Christoffer Karlsson
Romina Pourmokhtari
Anders Viking Pettersson (nyval)
Amanda Kanange (nyval)
Karl Philip Nilsson (nyval)

Pressbilder på förbundsstyrelsen finns här. Ange fotograf Dennis Lindbom.

Förbundsstyrelsen kommer att sitta över valet 2018, nästa kongress äger rum i november 2018.

Presskontakt:
Thea Andersson
Thea.andersson@luf.se
0702995694

 

LUF: Kongressen inleds idag!

LUF: Kongressen inleds idag!

Liberala ungdomsförbundet samlar ombud och deltagare på förbundskongress i Borås helgen den 8 – 12 augusti 2017. Politiken som diskuteras fram dessa tre dagar är den politik som LUF går till valrörelse på 2018.

-”Jag hoppas på ny liberal politik för att bryta utanförskap. Klass ska inte avgöra din framtid, det måste dina egna prestationer och ambitioner göra. ” – Säger Joar Forssell, ordförande.

Bland frågorna som ska behandlas finns ett helt nytt bostadspolitiskt kapitel i handlingsprogrammet. Men också frågan om arvs- och gåvoskatt. Såväl Birgitta Ohlsson och Jan Björklund deltar med anföranden under helgen.

Presskontakt:
Thea Andersson
Thea.andersson@luf.se
0702995694