LUF om att Erik Ullenhag drar tillbaka sin kandidatur till partiledarposten

Erik Ullenhag har under dagen meddelat att han inte längre kandiderar till posten som partiledare för Liberalerna. Liberala Ungdomsförbundet som tidigt ställde sig bakom Ullenhag beklagar beslutet men stöttar Nyamko Sabuni.
 
”Det är tråkigt att Erik Ullenhag inte kommer bli partiledare för Liberalerna. Vi i LUF kommer att göra vår del för att ena partiet. Vi hoppas och tror att Nyamko Sabuni gör det samma, det är alltid vinnaren som bär det störta ansvaret. För oss i LUF blir fokus gentemot liberalerna nu politiken inför höstens landsmöte”, säger LUF:s förbundsordförande Joar Forssell.
 
”LUF kommer självklart sluta upp bakom den partiledare som väljs. Men vår roll som ungdomsförbund och ideologisk vakthund fortsätter ju och vi kommer kritisera partiet och partiledaren när det behövs för att politiken ska bli så liberal som möjligt”, säger Forssell.

LUF vill att Erik Ullenhag blir Liberalernas nästa partiledare

LUF vill se Erik Ullenhag som Liberalernas nästa partiledare Liberala ungdomsförbundet vill se Erik Ullenhag som ny partiledare för Liberalerna. Det rapporterar Ekot idag. 

”LUF vill se ett tydligt socialliberalt och modernt Liberalerna, och Erik Ullenhag är en trovärdig bärare av de värderingarna och står för förnyelse. Med Ullenhag i spetsen har Liberalerna goda chanser att locka frihetliga, progressiva och liberala väljare.” säger Joar Forssell, förbundsordförande.

Beslutet att ställa sig bakom Ullenhag togs enhälligt av LUF:s förbundsstyrelseledamöter på ett styrelsemöte i Göteborg i helgen.

”Det kommer krävas hårt arbete för att både lyfta Liberalerna från de nuvarande opinionssiffrorna och ena partiet inför nästa val. Erik Ullenhag har visat ödmjukhet inför det allvarliga läget och har de visioner, värderingar och det ledarskap som krävs för att lyfta Liberalerna”, menar Forssell.

Vi frågor kontakta: 
Emilie Tilstam, kommunikationsansvarig LUF
073 253 92 05
emilie@romb.luf.se

LUF om Jan Björklunds besked

Ett transparent partiledarval kan både ena partiet och definiera vår roll i svensk politik. I och med Jan Björklunds besked om att han inte kandiderar om till partiledare hoppas vi att Liberalernas valberedning nu initierar en öppen process där flera kandidater står till förfogande och där var och en av dessa har en tydlig politisk viljeriktning. Då får den som till sist väljs ett tydligt politiskt mandat och partiet kan sluta upp bakom en gemensam politik.

– Vi ska göra vad vi kan för att processen ska bli modern och transparent, till exempel kommer vi bjuda in alla seriösa kandidater till utfrågningar i vår regi. I LUF har vi bytt ledare fyra gånger sen Jan Björklund tillträdde, vi vet hur viktigt det är att de här processerna sköts snyggt och transparent säger Joar Forssell, förbundsordförande.

-Jan Björklund har under sin tid gjort en ovärderlig insats för svensk skola, för Liberalerna och inte minst för Liberala ungdomsförbundet under tiden som andre vice förbundsordförande, säger Joar Forsell.

Vi frågor kontakta Emilie Tilstam, kommunikationsansvarig LUF, 073 253 92 05, emilie@romb.luf.se

 

 

LUF:s nya kampanj: ”både feminist och kapitalist”.

Kortad, individualiserad föräldraförsäkring, förbud mot att kunna ta barn utomlands för tvångsgifte och sex – och samtyckesundervisning i skolan. Det är några av förslagen i Liberala Ungdomsförbundets nya kampanj ”både feminist och kapitalist”.

– Sverige och världen är långt ifrån jämställd. Kvinnor tjänar mindre än män, utsätts för sexuellt våld och hedersförtryck och kvinnor har mycket sämre chans att kunna fly från krig och förtryck. För att råda bot på det behövs feminism som både ser och bekämpar könsroller, men också främjar fritt företagande och lägre skatter så att kvinnor får mer ekonomisk frihet.

Det skriver LUF:s förbundsordförande Joar Forssell i en debattartikel i Aftonbladet idag. Kampanjen lyfter ämnena samtyckeskultur, kvinnors möjligheter att tjäna pengar, hedersförtryck och kvinnors situation i krig.

– Som liberala feminister tycker vi det är sorgligt att de konservativa ofta förnekar skadliga könsrollers inverkan och knappt vill kalla sig feminister. Men att liksom vänstern bara bekämpa könsroller samtidigt som man försvårar för kvinnor att tjäna egna med höga skatter och förbud mot vinster i välfärden är inte heller bra, menar Joar Forssell.

Mer info om kampanjen finns här.

LUF: Joar Forssell omvald till förbundsordförande

I helgen samlades 200 medlemmar i Lund för Liberala Ungdomsförbundets nationella kongress. Vid kongressen blev Joar Forssell, som är ordförande för LUF sedan 2016, omvald. Nu följer ett år då Forssell kommer sitta både som förbundsordförande för LUF och som ledamot för Liberalerna riksdagen, en post han fick i och med valet i september.

– Att vara riksdagsledamot och förbundsordförande samtidigt ser jag som en unik chans att kunna påverka Sverige i en liberal riktning. Sverige är i akut behov av sänkt skatt på arbete, färre bidrag till medelklassen men mer fokus på verkligt utsatta, såsom asylsökande eller de i behov av LSS, säger Joar Forssell.

Till förbundsstyrelsen valdes även följande personer inför det kommande verksamhetsåret i LUF: Romina Pourmokhtari, förste vice ordförande, Simona Mohamsson, andre vice ordförande, Linnéa Bjärum, Anders Rehnberg, Christoffer Karlsson, Anders Viking Pettersson, Karl Philip Nilsson, Ellen Österberg (nyval) och Lovisa Lanryd (nyval).

Förbundsstyrelsen kommer sitta över Europaparlamentsvalet i maj fram till nästa kongress i augusti 2019.

Vid frågor kontakta
Emilie Tilstam, kommunikationsansvarig LUF
0732539205
emilie@romb.luf.se

LUF Sverige stöttar LUF Västs krav angående Liberalerna Munkedals agerande vid vad av sverigedemokrat i ordförande i kommunfullmäktige

Uttalande från Liberala ungdomsförbundet Väst med anledning av Liberalerna Munkedals agerande vid omröstning om ordförande till kommunfullmäktige tidigare i veckan.
______________________________________________

Under torsdagens kommunfullmäktigemöte i Munkedals kommun, medverkade Liberalernas ledamöter till att en sverigedemokrat blev vald till ordförande för kommunfullmäktige. Detta är ett agerande som inte på något sätt kan tolereras från Liberala ungdomsförbundets sida och därför kräver vi att Liberalernas partistyrelse omedelbart öppnar ett uteslutningsärende mot de berörda ledamöterna. Att rösta på en Sverigedemokrat bryter mot Liberalernas syfte.

Att ge ett direkt stöd till Sverigedemokraterna går på inget sätt att berättiga utifrån Liberalernas partiprogram eller våra gemensamma värderingar. Det extrema minoritetsstyre som nu Liberalerna Munkedal tillsammans med Moderaterna har fått igenom, kunde enbart ske genom en uppgörelse direkt med Sverigedemokraterna. Detta agerandet visar på ett enormt bristande omdöme.

För oss i Liberala ungdomsförbundet finns det en klar skillnad på att få stöd för den politiken man för och att förhandla fram stöd. Förhandling innebär både ett samarbete och ett givande och tagande. Det är en gräns som inte får överträdas. Vi har stor förståelse för att flera av landets kommuner befinner sig i oklara parlamentariska lägen, men det kan på inget sätt ursäkta att ledamöter för Liberalerna aktivt förhandlar med Sverigedemokraterna.

– Vi är djupt besvikna på dessa ledamöternas agerande, vi uppmanar dem att lämna sina platser i kommunfullmäktige omgående. Vi kommer meddela Liberalernas partistyrelse om vår begäran om uteslutning av dessa medlemmar, vi kan på inget sätt se att partistyrelsen skulle motsätta sig detta. Säger Marcus Nilsen, distriktsordförande Liberala ungdomsförbundet Väst.

LUF: Nej till Sverigedemokrater på ordförandeposter i riksdagen

Liberala Ungdomsförbundet tar kraftigt avstånd från Alliansens utspel om att öppna för Sverigedemokrater på ordförandeposter i några av riksdagens utskott.

”Det finns en icke-rasistisk majoritet i riksdagen. Vår plikt gentemot våra väljare är inte att ge rasistiska partier inflytande. L borde konsekvent motarbeta sverigedemokratiskt inflytande, det är grundläggande för vårt existensberättigande”, säger förbundsordförande Joar Forssell.

Joar Forssell ställer gärna upp på en kommentar eller intervju angående SD-utspelet.

Läs mer här:

https://www.svd.se/alliansen-foreslar-talman-oavsett-valresultat/om/kampen-om-regeringsmakten

Vid frågor hör av dig till Emilie Tilstam, kommunikationsansvarig LUF

073 253 92 05

emilie@romb.luf.se

LUF: Inför en proportionalitetsprincip i strejkrätten!

I helgen samlades Liberala Ungdomsförbundets förbundsstyrelse i Göteborg. En stad som sedan flera sekel tillbaka har varit en viktig knytpunkt för hela landets export, men dess hamn lider nu svåra förluster.

I förra veckan avvecklade ACL sin direktlinje mellan Sverige och USA – en linje som funnits i nästan femtio år. Under det senaste året har hamnen dessutom tappat en dryg femtedel av sin containertrafik. En stor anledning till detta är konflikten mellan fack och arbetsgivare som pågår i hamnen.

Liberala ungdomsförbundet värnar principen om att staten inte ska blanda sig i lönebildningen eller reglera sönder arbetsmarknaden. Men den svenska modellen så som den idag är utformad måste omregleras, en liten lokal konflikt kan inte tillåtas skada hela vår ekonomi. En proportionalitetsprincip, som hindrar både fack och arbetsgivare från att vidta åtgärder som skadar samhället alltför mycket, är därför nödvändig.

Hamnkonflikten skadar svenska företag, arbetstillfällen och ekonomin för personer i hela landet. En blandning av ökade kostnader och större osäkerhet kring leveranser skapar osäkerhet och på lång sikt riskerar jobb att försvinna ur landet permanent. Många av de kunder som nu väljer andra rutter eller andra transportmedel kan Göteborg och Sverige ha förlorat för gott.

Att en part i en konflikt tillåts orsaka så stora skador på en regions ekonomi är inte rimligt. För att den svenska modellen överhuvudtaget ska fungera i vår tid behövs därför en proportionalitetsprincip. Hamnarbetarförbundets beteende är utpressning snarare än en förhandling.

LUF och SSU släpper gemensam skattereform!

LUF rapport: Gemensam skattereform med SSU möjlig!

”Århundradets skattereform” var en historisk omläggning av skattesystemet som Socialdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna genomförde år 1990-1991. Sedan förra skattereformen har flera avsteg gjorts genom höjningar, sänkningar, avdrag och undantag vilket har gjort skattesystemet till ett oöverskådligt lapptäcke.

Trots att nästa alla riksdagspartier uttryck behovet av en bred skattereform har inget gjorts. Vi är trötta på att dessa partiet bråkar istället för att genomdriva vikit politik. Det får vara slut på tjafset nu. Sverige behöver en skattereform och därför visar vi tillsammans med en av våra främsta motståndare, SSU, att det går att förhandla över blockgränsen. Vi kämpar för en alliansregering men en skattereform måste vara blocköverskridande för att nåt tillräckligt stabilt och långsiktigt stöd i riksdagen.

S är socialister och vill höja skatten, L är liberaler och vill sänka skatten. Därför har vi utgått från att reformen på totalen inte ska innebära varken höjda eller sänkta skatter. Reformen ska främja företagandet, vara fördelningspolitisk neutral och göra det mer lönsamt att utbilda eller anstränga sig.

Liberala ungdomsförbundet är stolta över att kunna visa hur vi, till skillnad från riksdagens alla partier, klarar av att både vara ideologiskt stringenta och se bortom blockpolitikens skygglappar.

Här hittar du länk till DN Debatt!

Här kan du ta del av rapporten.

Har du frågor eller funderingar?
Presskontakt:
Elias Collin, förbundssekreterare.
elias@romb.luf.se
0735-516117

LUF: Anonyma vittnen hot mot rättssäkerheten!

Godtycklighet får aldrig styra rättsprocessen. Inför Liberalernas landsmöte den 17 till 19 november föreslår Liberalernas partistyrelse att det ska införas ett system för anonyma vittnen. Ett sådant system innebär att en åtalad i vissa fall inte har rätt att få information om identiteten på dem som vittnar emot den. Förslaget om anonyma vittnen kompletteras även av att partistyrelsen föreslår att en utredning ska tillsättas om införandet av så kallade kronvittnen. Medbrottslingar som vittnar mot sina kompanjoner ska då få sänkta straff.

Den liberala rättsstaten och straffrätten måste försvaras. Den åtalade ska alltid anses vara oskyldig till motsatsen har bevisats och garanteras rätten till en rättvis rättegång. Partistyrelsens förslag riskerar att utarma rättssäkerheten i svensk domstol. Systemet med anonyma vittnen kommer att leda till att den åtalade inte får samma chans eller rätt i rättsprocessen som åklagaren. Kronvittnen riskerar att leda till falska vittnesmål i domstolen.

Liberalerna bör driva politiska förslag som förstärker vittnesskyddet, utökar polisens utredningsmöjligheter och försäkrar den åtalade en opartisk rättegång. Rättvisa och rättssäkerhet ska vara den liberala rättspolitikens ledord!