Näst efter kongressen – vårt årsmöte – är förbundsstyrelsen det högst beslutande organet i Liberala Ungdomsförbundet. Förbundsstyrelsen hanterar verksamheten under tiden kongressen inte är samlad. Nedanstående styrelse valdes av kongressen 2020 i Stockholm.

Vid användning av bild, uppge fotograf: Hamid Ershad Sarabi

Romina Pourmokhtari

Romina Pourmokhtari

Ordförande

Övergripande
Kontakt: romina@romb.luf.se 
Pressbild

Linnéa Bjärum

Linnéa Bjärum

1:e vice ordförande

Social- och rättspolitisk talesperson
Kontakt: linnea.bjarum@gmail.com
Pressbild

Erik Berg

Erik Berg

2:e vice ordförande

Utbildnings -och integrationspolitisk talesperson
Kontakt: erik.berg@hotmail.se
Pressbild

Christian Brundu

Christian Brundu

Förbundssekreterare

Ulla Lovcalic

Ulla Lovcalic

Styrelseledamot

Försvars- och säkerhetspolitisk talesperson
Kontakt: ulla.lovcalic@gmail.com
Pressbild

Lovisa Lanryd

Lovisa Lanryd

Styrelseledamot

Ekonomisk- och arbetsmarknadspolitisk talesperson
Kontakt: llanryd@gmail.com
Pressbild

Olle Johnsson

Olle Johnsson

Styrelseledamot

EU- och utrikespolitisk talesperson
Kontakt: ollejohnsson5@gmail.com
Pressbild

Max Hjelm

Max Hjelm

Styrelseledamot

Feministisk- och migrationspolitisk talesperson
Kontakt: max.alarik.hjelm@gmail.com
Pressbild

Alex Nilsson

Alex Nilsson

Styrelseledamot

Klimat- och bostadspolitisk talesperson
Kontakt: alex.nilsson1998@gmail.com 
Pressbild