Joar Forssell

Joar Forssell

Ordförande

Kontakt: joar.forssell@riksdagen.se

Romina Pourmokhtari

Romina Pourmokhtari

Vice ordförande

Talesperson för: Utbildning och integration

Kontakt: romina9511@hotmail.com

Simona Mohamsson

Simona Mohamsson

2:e Vice ordförande

Talesperson för: Migration och rättspolitik

Kontakt: simona.mohamsson@liberalerna.se

 

Elias Collin

Elias Collin

Förbundssekreterare

Kontakt: elias@romb.luf.se

Ellen Österberg

Ellen Österberg

Styrelseledamot

Talesperson för: Miljö och infrastruktur

Kontakt: ellen.osterberg@hotmail.com

Anders Rehnberg

Anders Rehnberg

Styrelseledamot

Talesperson för: EU och utrikespolitik 

Kontakt: anders-rehnberg@hotmail.com

Lovisa Lanryd

Lovisa Lanryd

Styrelseledamot

Talesperson för: Arbetsmarknad

Kontakt: llanryd@gmail.com

Linnéa Bjärum

Linnéa Bjärum

Styrelseledamot

Talesperson för:
Socialpolitik

Kontakt: linnea.bjarum@gmail.com

Christoffer Karlsson

Christoffer Karlsson

Styrelseledamot

Talesperson för:
Säkerhetspolitik och bostadspolitik

Kontakt: christoffer.karlsson@liberalerna.se

Anders Viking Pettersson

Anders Viking Pettersson

Styrelseledamot

Talesperson för: Jämställdhet och feminism

Kontakt: mav.pettersson@gmail.com

Karl Philip Nilsson

Karl Philip Nilsson

Styrelseledamot

Talesperson för: Ekonomi och näringsfrågor

Kontakt: karlphilip.nilsson@gmail.com