Förbundsstyrelsen

Näst efter kongressen, vårt årsmöte, är förbundsstyrelsen det högst beslutande organet i Liberala Ungdomsförbundet. Förbundsstyrelsen hanterar verksamheten under tiden kongressen inte är samlad. Nedanstående styrelse valdes av kongressen 2023 i Umeå.

Vid användning av bild, uppge fotograf: Cecilia Modig 

Erik Berg

Erik Berg

Ordförande

Övergripande

Kontakt
Pressbild

Anton Holmlund

Anton Holmlund

1:e vice ordförande

Arbetsmarknads- och samhällsbyggnadspolitisk talesperson

Kontakt: anton@luf.se
Pressbild

Elin Hjelmestam

Elin Hjelmestam

2:e vice ordförande

Ekonomipolitisk talesperson

Kontakt: elinhjelmestam@luf.se
Pressbild

Karin Pettersson

Karin Pettersson

Förbundssekreterare

Alex Nilsson

Alex Nilsson

Styrelseledamot

EU- och utrikespolitisk talesperson

Kontakt: alex@luf.se
Pressbild

Andreea Vanciu

Andreea Vanciu

Styrelseledamot

Feministisk och socialpolitisk talesperson

Kontakt: andreea@luf.se
Pressbild

Hedvig Lindgren

Hedvig Lindgren

Styrelseledamot

Miljö- och kulturpolitisk talesperson

Kontakt: hedvig@luf.se
Pressbild

Jonathan Lilja

Jonathan Lilja

Styrelseledamot

Rätts- och civilpolitisk talesperson

Kontakt: jonathan.lilja@luf.se
Pressbild

Liv Näslund

Liv Näslund

Styrelseledamot

Utbildningspolitisk talesperson

Kontakt: liv@luf.se
Pressbild

Marcus Willershausen

Marcus Willershausen

Styrelseledamot

Försvars- och säkerhetspolitisk och migrationspolitisk talesperson

Kontakt: marcus@luf.se
Pressbild

Viktor Karlsson

Viktor Karlsson

Styrelseledamot

Klimat- och vårdpolitisk talesperson

Kontakt: viktor@luf.se
Pressbild