Förbundsstyrelsen

Näst efter kongressen – vårt årsmöte – är förbundsstyrelsen det högst beslutande organet i Liberala Ungdomsförbundet. Förbundsstyrelsen hanterar verksamheten under tiden kongressen inte är samlad. Nedanstående styrelse valdes av kongressen 2022 i Borås.

Vid användning av bild, uppge fotograf: Tom Samuelsson

Erik Berg

Erik Berg

Ordförande

Övergripande
Kontakt
Pressbild

Anton Holmlund

Anton Holmlund

1:e vice ordförande

Arbetsmarknads- och samhällsbyggnadspolitisk talesperson
Kontakt: anton@luf.se
Pressbild

Gabriella Toftered

Gabriella Toftered

2:e vice ordförande

Feministisk- och kulturpolitisk talesperson
Kontakt: gabriella@luf.se
Pressbild

Karin Pettersson

Karin Pettersson

Förbundssekreterare

Alex Nilsson

Alex Nilsson

Styrelseledamot

EU- och utrikespolitisk talesperson
Kontakt: alex@luf.se
Pressbild

Elin Hjelmestam

Elin Hjelmestam

Styrelseledamot

Ekonomisk- och Migrationspolitisk talesperson
Kontakt: elinhjelmestam@luf.se
Pressbild

Hedvig Lindgren

Hedvig Lindgren

Styrelseledamot

Miljö- och utbildningspolitisk talesperson
Kontakt: hedvig@luf.se
Pressbild

Jacob Welander

Jacob Welander

Styrelseledamot

Rätts- och näringspolitisk talesperson
Kontakt: jacob@luf.se
Pressbild

Marcus Willershausen

Marcus Willershausen

Styrelseledamot

Integrations- och försvars- och säkerhetspolitisk talesperson
Kontakt: marcus@luf.se
Pressbild

Viktor Karlsson

Viktor Karlsson

Styrelseledamot

Klimat- och socialpolitisk talesperson
Kontakt: viktor@luf.se
Pressbild