Näst efter kongressen – vårt årsmöte – är förbundsstyrelsen det högst beslutande organet i Liberala Ungdomsförbundet. Förbundsstyrelsen hanterar verksamheten under tiden kongressen inte är samlad. nedanstående styrelse valdes av kongressen 2019 i Västerås.

Romina Pourmokhtari

Romina Pourmokhtari

Ordförande

Övergripande
Kontakt: romina@romb.luf.se 
Pressbild

Christoffer Karlsson

Christoffer Karlsson

1:e vice ordförande

Säkerhets- och klimatpolitisk talesperson
Kontakt: christoffer.karlsson@liberalerna.se
Pressbild

Linnéa Bjärum

Linnéa Bjärum

2:e vice ordförande

Socialpolitisk talesperson
Kontakt: linnea.bjarum@gmail.com
Pressbild

Christian Brundu

Christian Brundu

Förbundssekreterare

Kontakt: christian@romb.luf.se
Pressbild

Karl Philip Nilsson

Karl Philip Nilsson

Styrelseledamot

Ekonomisk- och infrastrukturspolitisk talesperson
Kontakt: karlphilip.nilsson@gmail.com
Pressbild

Lovisa Lanryd

Lovisa Lanryd

Styrelseledamot

Arbetsmarknads- och bostadspolitisk talesperson
Kontakt: llanryd@gmail.com
Pressbild

Anders Viking Pettersson

Anders Viking Pettersson

Styrelseledamot

Feministisk talesperson
Kontakt: mav.pettersson@gmail.com
Pressbild

Victoria Viklund

Victoria Viklund

Styrelseledamot

Rättspolitisk talesperson
Kontakt: victoriaviklund@hotmail.com
Pressbild

Olle Johnsson

Olle Johnsson

Styrelseledamot

Utrikespolitisk talesperson
Kontakt: ollejohnsson5@gmail.com
Pressbild

Frida Jansson

Frida Jansson

Styrelseledamot

Näringslivs- och integrationspolitisk talesperson
Kontakt: frida.jansson.danielsson@gmail.com 
Pressbild

 

Erik Berg

Erik Berg

Styrelseledamot

Utbildningspolitisk talesperson
Kontakt: erik.berg@hotmail.se
Pressbild