Förbundsstyrelsen

Näst efter kongressen – vårt årsmöte – är förbundsstyrelsen det högst beslutande organet i Liberala Ungdomsförbundet. Förbundsstyrelsen hanterar verksamheten under tiden kongressen inte är samlad. Nedanstående styrelse valdes av kongressen 2021 i Lund.

Vid användning av bild, uppge fotograf: Tom Samuelsson

Romina Pourmokhtari

Romina Pourmokhtari

Ordförande

Övergripande
Kontakt
Pressbild

Erik Berg

Erik Berg

1:e vice ordförande

Utbildnings- och arbetsmarknadspolitisk talesperson
Kontakt: erik@romb.luf.se
Pressbild

Olle Johnsson

Olle Johnsson

2:e vice ordförande

Utrikes -och EU-politisk talesperson
Kontakt: ollejohnsson5@gmail.com
Pressbild

Hannes Sjöberg

Hannes Sjöberg

Förbundssekreterare

Ulla Lovcalic

Ulla Lovcalic

Styrelseledamot

Försvars- och säkerhetspolitisk talesperson
Kontakt: ulla.lovcalic@gmail.com
Pressbild

Anton Holmlund

Anton Holmlund

Styrelseledamot

Social- och bostadspolitisk talesperson
Kontakt: anton@romb.luf.se
Pressbild

Gabriella Toftered

Gabriella Toftered

Styrelseledamot

Feministisk- och integrationspolitisk talesperson
Kontakt: gabriella.toftered@hotmail.com
Pressbild

Alex Nilsson

Alex Nilsson

Styrelseledamot

Klimat- och miljöpolitisk talesperson
Kontakt: alex.nilsson1998@gmail.com
Pressbild

Elin Hjelmestam

Elin Hjelmestam

Styrelseledamot

Ekonomisk- och migrationspolitisk talesperson
Kontakt: elin@hjelmestam.se
Pressbild

Karin Pettersson

Karin Pettersson

Styrelseledamot

Rätts- och kulturpolitisk talesperson
Kontakt: karin.p.99@gmail.com
Pressbild