RAPPORT: UTRIKESPOLITISKA ARBETSGRUPPEN

Liberala ungdomsförbundet har under senare år på kongresser och årsmöten runt om i landet haft uppe frågan om Förenta Nationernas (FN:s) existens. Det finns brett skilda åsikter inom Liberala ungdomsförbundet om FN ska finnas, vilket format det ska ha och med vilket...

LUF mötesuttalande: Belarus måste avskaffa dödsstraffet

Belarus måste avskaffa dödsstraffet Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelse skickar vykort till Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko. LUF deltar i en kampanj för avskaffandet av dödstraff i Belarus. Dödsstraffet är inhumant och rättsosäkert. Fler måste sätta...

LUF söker ombudsperson/er

Liberala ungdomsförbundet är en frihetlig organisation vars främsta uppgift är att aktivera liberala ungdomar och stärka liberala värden i samhället. Med omkring 20 aktiva distrikt runt om i hela landet behöver organisationen stärkas med en eller flera personer som...
Kallelse till kongress – 5 till 7 augusti 2016

Kallelse till kongress – 5 till 7 augusti 2016

Kongressen är Liberala ungdomsförbundets högsta beslutande organ. Samtliga medlemmar har motions- och deltaganderätt till kongressen. Motionerna kan handla om både interna saker som stadgar och verksamhetsplaner, men också om politiska ställningstaganden....