Nu utlyser förbundsstyrelsen redaktionsposterna för Liberal Ungdom. Liberal Ungdom är LUF:s medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år och skickas till alla LUF:s medlemmar samt ett antal prenumeranter. Från och med i år har den även en nätupplaga.

Att sitta i redaktionen innebär en unik möjlighet att utveckla sitt skrivande, sin illustratörsförmåga och få erfarenheter av redaktionellt arbete. Som redaktionsmedlem får du såväl intervjua, skriva artiklar och recensera samt möjlighet att fördjupa dig i dina favoritfrågor eller nya idéer som du kan förmedla via tidningen. Söker du som illustratör får du till varje nummer chans att göra flera illustrationer till ett specifikt tema.

Som redaktionsmedlem är det avgörande att du har en förmåga att hålla deadlines, är bekväm i att formulera dig på svenska, har en god förmåga att arbeta i lag och har möjlighet att arbeta efter riktlinjer från chefredaktören som har helhetsansvaret för tidningens teman, tryckdatum och schema.
Följande poster kommer att tillsättas:
– Redaktör
– Skribent
– Illustratör

Du ansöker genom att skicka in ett arbetsprov, länk till ansökan hittar du här.

Vill du tillhöra redaktionen för Sveriges ballaste och liberalaste tidsskrift? Ansök redan idag! Frågor och liknande skickas till christian@romb.luf.se Sista ansökningsdag är 15 december 2020