LUF lanserar rapport om extremism.

Lastbilar som rusar längst befolkade gator, brandbomber kastas mot synagogor och nazister marscherar på våra gator. Runt omkring oss begås konkreta handlingar som påminner om att det finns människor som är redo att förändra samhället och förverkliga sina extrema åsikter och idéer med våldet som främsta verktyg. Den våldsbejakande extremismen utgör ett av vår tids största hot mot den liberala demokratin och individens grundläggande fri-och rättigheter. Trots att extremismen tycks växa så anser Liberala Ungdomsförbundet att det saknas tydliga liberala svar på hur detta hot ska bemötas. Detta vill vi förändra. Den våldsbejakande extremismen finns i vårt samhälle men skapas inte i ett vakuum. En människa föds inte som extremist, en extremist skapas. Men hur går denna process till? Vad får en person att välja att bli del av en våldbejakande rörelse? Och vad skulle kunna få fler att välja bort ett sådant öde?

Den här rapporten syftar till att dels ge en överblick över hur extremismen i Sverige ser ut idag och dels visa hur radikaliseringsprocessen går till. Rapporten fokuserar på våldsbejakande extremism som utgör ett hot mot det demokratiska statsskicket. Avslutningsvis presenteras sju liberala förslag för att motverka våldsbejakande extremism och dess konsekvenser i samhället.

Läs rapporten av LUFs arbetsgrupp om radikalisering och extremism här:
HUR SKAPAS EN EXTREMIST?

Kontakt: Anton Holmlund, anton@romb.luf.se