Press

Presskontakt: Emilie Tilstam, emilie@romb.luf.se, 073 253 92 05

Pressmeddelande: LUF har under lördagen valt ny ordförande under kongressen i Uppsala

LUF har under lördagen valt ny ordförande under kongressen i Uppsala

Liberala ungdomsförbundet har under kongressen i Uppsala valt en ny ordförande. Joar Forssell som ersätter Henrik Edin som ordförande för förbundet.

Joar Forssell är 23 år gammal och bor i Tensta, Stockholm. Idag arbetar han som politisk sekreterare för Landstingsrådet Anna Starbrink och representerar Liberalerna i Stockholms kommunfullmäktige. Han är också gruppledare för Liberalerna i miljönämnden i Stockholm. I Liberala ungdomsförbundet har han tillbringat ett år som förbundskassör samt varit social- och utbildningspolitisk talesperson.

Joar Forssell kommenterar:

”Jag är glad och stolt över att få förtroendet att leda Liberala ungdomsförbundet”

”Jag är övertygad om att jag, tillsammans med den nya styrelsen kan och vill lägga vårt fokus på att ta striden mot socialister och konservativa, eller Liberalerna när det behövs. Det är Liberalers roll, att motsätta sig alla försök till att begränsa människors frihet.”

Joar Forssell tillträder omedelbart.

Förbundsstyrelsen består av:

Vice ordförande Anna Horn (nyval)
Andre vice ordförande Max Sjöberg (nyval)
Malin Rimmö
Christoffer Karlsson
Sharoken Hanna
Jura Miniotaite (nyval)
Linnéa Bjärum (nyval)
Simona Mohamsson (nyval)
Anders Rehnberg (nyval)
Romina Pourmokhtari (nyval)

Presskontakt

Thea Andersson
0702995694

LUF: Liberala ungdomsförbundet kräver öppenhet och värnande av asylrätten

Nu i veckan släppte Åsa Romson och Stefan Löfven en bomb. Länge har Sverige varit en oas i öknen för de människor som flyr undan ofrihet och vill bygga sina egna liv. Vi har en stolt historia av att stå upp för och värna asylrätten, människors liv och rätt har prioriterats. Miljöpartiet och Socialdemokraterna tar i och med regeringens senaste beslut ett radikalt steg i riktning mot att helt överge en medmänsklig flyktingpolitik.

Vi kräver att Liberalerna blir det partiet som värnar medmänsklighet och står upp för den enskilde människan, även hon som befinner sig i en gummibåt på Medelhavet.

Oavsett flyktingsituation kräver en globaliserad värld att hela samhället blir flexiblare och anpassar sig efter människors fria val snarare än tvärtom. Dagens flyktingsituation gör dock att vissa förändringar är mer akuta. Personer som kommer till Sverige måste direkt ges möjlighet att själva ta sig in på arbetsmarknaden och skapa sig sin egen försörjning. Bostadsmarknaden måste rensas på regleringar för att möjliggöra bostadsbyggande. Det är naivt att värna om föråldrade system, särskilt i ett skede då förändringar och frihet behövs mer än någonsin.

Liberalerna måste särskilt stå upp för barnen som flyr från krig och förtryck. Det är inhumant att, som regeringen vill, lämna barn vind för våg i en orolig värld. Löfven efterfrågar ett “andrum” för Sveriges myndigheter, vi menar istället att Sverige ska utgöra ett andrum för människor i nöd. Istället för att Migrationsverket ska ansvara för stora delar av flyktingmottaganden och, mot den medicinska professionens inrådan, utföra ålderskontroller bör Migrationsverket avlastas. Omreglerade och kortare asylprocesser samt ett renodlat och smalare ansvarstagande frigör välbehövda resurser.

Den senaste tidens migrationspolitiska beslut utgör flera förskjutningar åt fel håll och radikala avsteg från Sveriges tidigare humant framskjutna position. Vi vänder oss fortsatt emot de tillfälliga uppehållstillstånden, i synnerhet för barn och barnfamiljer. Dessa leder till sämre incitament för människor att rota sig och bygga sina egna liv. Det är oansvarigt att prata om att underlätta myndigheters arbete och kommuners mottagande men samtidigt påföra fler arbetsuppgifter, administration och byråkratiska stupstockar.

Istället bör ett större ansvar läggas på den enskilde och ett mindre på kommuner, landsting och stat. Arbetsmarknaden måste avregleras så att var och en kan ta ansvar för sin egen försörjning.

Människors förutsättningar och livsmål varierar, men alla individer ska ges reella möjligheter att forma sitt eget liv efter egna önskemål eller värderingar. Av naturen eller oturen har inte alla människor samma möjligheter, om staten står i vägen för detta är det staten och dess regleringar som måste bantas.

Vi kräver att Liberalerna verkar för en human flyktingpolitik där människoliv prioriteras högst och asylrätten värnas. En vision om fri migration och öppna gränser måste fortsatt vara vår vision och ledstjärna. Särskilt barn och barnfamiljer måste värnas och regeringen måste ställas till svars för sin oansvariga politik.

Mötesuttalandet antogs vid förbundsstyrelsemötet den 28:e november.

LUF: Sätt aldrig systemet framför människan

Efter en presskonferens med regeringen i dag står det klart att de tillfälliga uppehållstillstånden ska utvidgas, anhöriginvandringen ska begränsas och utlänningslagen ska skrivas om så att det blir svårare att söka asyl. Beskedet är en mörk milstolpe som bekräftar att migrationspolitiken går åt helt fel håll.

Sverige står inför stora utmaningar. Alla de människor som har flytt hit behöver en chans att finna husrum och arbete. Systemets utformning gör det idag omöjligt. Då väljer regeringen att stänga gränserna.

När valet står mellan att antingen ta emot människor som flyr för sina liv, eller att skydda ett stelbent system, finns bara ett svar. För Liberala ungdomsförbundet är det självklart. Vi kommer aldrig att tolerera en politik som sätter systemet framför individen.

Henrik Edin
Förbundsordförande

Liberala ungdomsförbundet är Liberalernas ungdomsförbund, vi kämpar för din frihet och för öppna gränser.

LUF: DEN BREDA UPPGÖRELSEN ÄR ÖVERENSKOMMELSENS STÖRSTA FÖRTJÄNST.

LUF: DEN BREDA UPPGÖRELSEN ÄR ÖVERENSKOMMELSENS STÖRSTA FÖRTJÄNST.

Den breda uppgörelsen är överenskommelsens största förtjänst. I tider om kris krävs det att man tar till ordentliga åtgärder för att säkerställa att människor inte far illa.

Migrationsöverenskommelsen som presenterades idag av samtliga partier förutom vänsterpartiet och sverigedemokraterna visar på ett politiskt samförstånd och en krismedvetenhet som är mycket efterfrågad i vår nuvarande situation. I överenskommelsen finns förslag som på många sätt förbättrar dagens situation, bland annat ett breddat RUT-avdrag, att integrationsjobbssatsningen också inkluderar småföretag samt fler säkra vägar till Europa och till Sverige genom ett ökat kvotflyktingmottagande.

Liberala ungdomsförbundet anser däremot att det är fel att överenskommelsen även innehåller politik som förvärrar integrationen, det vill säga tillfälliga uppehållstillstånd.

Henrik Edin: “Vi önskar att överenskommelsen inte hade inkluderat tillfälliga uppehållstillstånd som förvärrar situationen för de som söker asyl. Att harmonisera lagstiftning med EU är inte ett bra argument för dålig politik.”

Liberala ungdomsförbundet den 23:e oktober 2015

Presskontakt:
Thea Andersson
thea.andersson@luf.se
+46702995694

LUF: VI KRÄVER PERMANENTA UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Liberala ungdomsförbundet observerar ett oroväckande skifte i svensk migrationspolitisk debatt. I dag vill hälften av riksdagspartiernas politiska ledningar lämna Sveriges humana linje vad gäller permanenta uppehållstillstånd. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet riskerar att ansluta sig till en populistisk migrationspolitik och överväger att låta tillfälliga uppehållstillstånd vara norm för flyktingar som ges asyl.

Liberala ungdomsförbundet kräver att dagens praxis med permanenta uppehållstillstånd även fortsättningsvis ska gälla. Sverige är ett land med en mycket lång tradition av migration. I dag står vi inför en situation där människor söker sig till Sverige för att komma undan krig, och möjligtvis hitta ett nytt hemland. Detta är ett kvitto på att Sverige är ett bra land att leva i.

Argumenten till varför Sverige ska byta linje är få, dessutom är de populistiska. Ett argument för tillfälliga uppehållstillstånd är att det skulle minska kostnaderna för flyktingmottagandet. Sanningen är den motsatta. Tillfälliga uppehållstillstånd skulle bli dyrt och bland annat innebära ett mycket stort merarbete för det redan överbelastade Migrationsverket. I dag kan det ta mer än ett år i handläggningstid för en människa som söker asyl för första gången. Med tillfälliga uppehållstillstånd skulle man se en ökning av tiden det tar att få sin ansökan prövad eftersom den måste prövas upprepade gånger. Oskäligt långa handläggningstider är mer rättsosäkra, dyrare, och strider dessutom mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna.

Därtill är forskningen entydig. Tillfälliga uppehållstillstånd ökar den psykiska ohälsan och gör det svårare för flyktingar att motivera deltagande i sociala aktiviteter och att lära sig språket. I förlängningen resulterar detta i en försämrad integration. Dessutom sätts flyktingen i en svag position på arbetsmarknaden och risken för att ohederliga arbetsgivare utnyttjar deras situation ökar. De som kommer till Sverige är människor som söker skydd från krigszoner, förföljelse och urskillningslöst våld. Att utsätta dessa människor för en undermålig integrationsprocess är inte värdigt.

Därför kräver Liberala ungdomsförbundet att Moderaterna, Kristdemokraterna och i synnerhet Folkpartiet avviker från den populistiska trenden och förordar att permanenta uppehållstillstånd ska vara norm och tillfälliga uppehållstillstånd undantag.

Mötesuttalandet antogs vid förbundsstyrelsemötet helgen den 12:e till 13:e september.

Pressmeddelande: LUF har valt en ny ordförande

Under veckan arrangerar LUF sin årliga kongress i Karlstad. Förbundet har valt en ny ordförande och styrelse samt behandlat över 200 politiska motioner. Nyvalde ordföranden Henrik Edin har den senaste veckan synts i riksmedia med förbundets kampanj mot Sverigedemokraternas reklam i Stockholms tunnelbana.

Under fredagen på LUF:s pågående kongress i Karlstad har förbundet valt en ny förbundsordförande och en ny förbundsstyrelse. Henrik Edin som kommer från Göteborg och förbundets Västdistrikt är nyvald ordförande.

I övrigt ser styrelsen ut som följer:

1:e vice förbundsordförande: Josefine Temrell (nyval)
2:e vice förbundsordförande: Axel Nordberg (nyval)

Förbundsstyrelseledamöter: (utan inbördes ordning)

Thea Andersson (nyval)
Anna Horn (nyval)
Malin Rimmö (nyval)
Sharoken Hanna (nyval)
Hanna Linnea Karlsson (nyval)
Sofia Herrström (nyval)
Christoffer Karlsson (nyval)
Joar Forssell (nyval)

Kongressen pågår till och med söndagen den 9:e augusti. Den största stridsfrågan hittills var frågan om hemskolning där lotten efter en helt jämn omröstning föll till favör för att inte tillåta hemskolning. I dag kommer förbundet att rösta om Eurosamarbetet,  avgående förbundsstyrelse föreslagit att Sverige inte ska ingå i Eurosamarbetet.

Det var en lång valrörelse som avslutades i dag. Liberala ungdomsförbundet har en självklar plats i svensk politik. Vi visade det bland annat tidigare i veckan, med en kampanj i Stockholms tunnelbana angående Sverigedemokraternas reklam., säger Henrik Edin, nyvald ordförande för LUF.

 

Presskontakt:
Thea Andersson
070 299 56 94

thea.andersson@luf.se

Mötesuttalande: Svensk folkhälsopolitik kännetecknas av en världsunik klåfingrighet

Följande uttalande gjordes vid förbundsstyrelsens förra möte:

För att minska svenskarnas övervikt funderar folkhälsominister Gabriel Wikström på att införa en fettskatt. Liberala ungdomsförbundet beklagar Wikströms uttalande. Politiker ska inte lägga sig i vad människor lägger på tallriken. Att styra människors val genom att beskatta vissa varor mer än andra strider mot de grundläggande principer som kännetecknar ett fritt samhälle.

Det är dessutom beklagligt att folkhälsoministern inte tycks känna till att det saknas direkta samband mellan fettkonsumtion och ohälsa. Orsaken till att människor blir allt fetare och drabbas av komplikationer som diabetes och hjärt- kärlsjukdomar är komplex. All mat kan konsumeras i överflöd och det finns ett antal förklaringar till att människor rör sig för lite. Inget tyder på att fettskatt skulle vara ett effektivt sätt att komma åt den utveckling Wikström vill hejda.

Svensk folkhälsopolitik kännetecknas av en världsunik klåfingrighet. Varken folk eller hälsa gagnas dock av statlig förmynderi. Liberal politik utgår alltid från individen. Därför bör begrepp som ”folkhälsa” vara främmande för liberaler – det är upp till den enskilda att själv sätta sina hälsomål och vidta de åtgärder som krävs för att uppnå dem.

Politiker ska underlätta hälsosamma val genom att exempelvis göra det enkelt att välja att cykla eller gå i stället för att åka bil eller buss. Men politiker ska inte peka ut vilka val som är sämre än andra. Gabriel Wikström saknar både den kunskap och moraliska kompass en folkhälsominister behöver.