LUF RAPPORT: Personalförsörjningen i försvaret

Liberala ungdomsförbundet presenterar idag en rapport om hur personalförsörjningen till Försvarsmakten kan tryggas, utan att ta till plikt.

Vi menar att en soldat som har övat eldöverfall eller taktiskt omhändertagande i strid femton-tjugo gånger fler än en värnpliktig gjort är en större tillgång för Försvarsmakten och Sverige. Därför är det beklagligt att värnplikten nu återinförs, med konsekvensen att hela försvaret inte kommer gå att mobilisera lika snabbt som det vore önskvärt och att ambitionsnivån för soldaternas kompetens sänks.

Partierna borde lägga fram konstruktiva förslag på hur personalförsörjningen kan tryggas, istället för att bara konstatera att det finns problem och inte göra någonting åt problemen.

Höjda ekonomiska anslag och ett välfungerande yrkesförsvar är lösningen.

LUF publicerar idag sin rapport om personalförsörjning i Försvarsmakten. Den är skriven av den säkerhetspolitiska arbetsgruppen under ledning av Christoffer Karlsson, LUF:s säkerhetspolitiska talesperson.

”Det är hög tid för partierna att fundera över om exempelvis ränteavdraget, en miljard per år till operan och dramaten och misslyckad jämställdhetsbonus ska fortsätta prioriteras högre än försvarsbudgeten.” skriver rapportens författare i UNT den 9:e mars 2017.

Vi tycker det är beklagligt att ett ungdomsförbund ska ta på sig att lyfta problematiken med tvång och att partierna inte gör det. De är heller inte beredda att tillföra de medel som krävs för att Försvarsmakten ska kunna höja sin förmåga, utan nöjer sig med en nivå som ger liknande operativa förmåga som idag. Det är under all kritik” säger Joar Forssell i en kommentar. 

Vi lanserar rapporten i samband med en artikel i SvD, läs den här: https://www.svd.se/starkare-forsvar-istallet-for-varnplikt/om/sakerhetsradet

Rapporten innehåller flera förslag för att säkra framtidens försvar och framtidens personaltillgång i försvaret.

Du kan ta del av rapporten i sin helhet här.

Presskontakt:
Thea Andersson
Förbundssekreterare
thea.andersson@luf.se
0702995694