Södermanland


Välkomna till liberala ungdomsförbundet i Södermanland!

Liberala Ungdomsförbundet har en vision om fri migration. Vi vet att när människor får röra sig fritt sprider sig kunskaper och idéer, samtidigt som fördomar bryts ner och försvinner. Världen berikas av öppenhet. Dessutom ser vi det som en mänsklig skyldighet att efter bästa förmåga hjälpa den som flytt för sitt liv. LUF Södermanland kämpar, liksom LUF på riksnivå, för en humanare asylpolitik och ökad rörelsefrihet. Vi säger nej, nej, nej till att förbjuda tiggeri och vi säger ja, ja, ja till feminism.
I Sverige har vi en enastående demokratisk frihet. Den ska försvaras, men inte med tvång. Därför är vi mycket negativa till värnplikt. Du, inte staten, ska bestämma vad du ska göra med ditt liv.
 
Är du intresserad? Kontakta oss, så får du höra vad vi har på gång just nu. Engagemang är lärorikt och viktigt – men det måste också få vara väldigt, väldigt roligt. Det tycker LUF Södermanland.

Kontakt: linn@luf.se