Norrbotten


Är du ung och liberal? Vill du vara med och utmana den rådande politiska ordningen i Norrbottens län?

Utmaningarna vi liberaler i länet står inför är enorma och vi behöver all stöd vi kan få. Enbart du bestämmer hur ditt engagemang ska se ut. Man kan ta del av alla de spännade aktiviteter vi anordnar inom förbundet, både regionalt och nationellt. Man kan även bli medlem utan att någonsin behöva lämna sin hemstad. Valet är ditt!

Bli medlem och kom med i kampen för ett mer liberalt Norrbotten!

Gå med i LUF Norrbotten!

Du hittar oss på:
Lulsundsgatan 34 b
972 33 LULEÅ

Om du har några frågor maila förbundsorganisatör Linn på linn@luf.se