”När staten lägger sig i utan att det finns ett behov så minskar ingripandets legitimitet.”

En vanlig svensk lagbok består av över 850 lagar. En del av lagarna rör mord och stöld, någonting som de allra flesta menar är bra att samhället satt upp gemensamma regler kring. Den här rapporten handlar inte om de lagarna. Den handlar om lagar som säkert stiftats med ett gott ändamål, eller drivits igenom som en konsekvens av en viss intressegrupps påtryckningar.

Vad händer med lagstiftningen som medel om man använder den i onödan? Kan man påverka rättsmedvetandet på något sätt, och öka lagens legitimitet genom att göra den tydligare eller banta lagboken? Syftet med rapporten är att kartlägga den detaljstyrning som idag sker av människors liv, och visa på hur vi kan öka individers frihet, utan att det kostar en spänn!

TIO SÄTT ATT ÖKA INDIVIDENS FRIHET, SOM INTE KOSTAR EN SPÄNN

Författare: Frida Jansson, frida.jansson.danielsson@gmail.com