LUF Västs distriktsstyrelse 2024/2025

Distriktsstyrelsen består av:

Distriktsordförande: Johannes Bexell

Förste vice ordförande: Maria Wennberg

Andre vice ordförande: Tom Holtorf

Övriga ledamöter: Adrian Akrad, Melker Torslén, Oliwier Razska