Valberedningen för Liberala ungdomsförbundet 2022 har arbetat i flera veckors tid med intervjuer och överläggningar. Valberedningens mål har varit att presentera en styrelse som har kapacitet och förmåga att både förvalta LUF:s politiska arv men samtidigt utveckla och förbättra LUF i de delar vi ser utmaningar. Framför allt rör det värvning och ideologisk skolning. 

I det rådande politiska läget behövs LUF mer än någonsin. Vi vill se ett ungdomsförbund som kan leverera på sin roll som ideologisk ledstjärna och vakthund och lägger därför ett förslag som rymmer både en stark ideologisk ryggrad och skickliga politiker.

Valberedningen ser också ett behov av erfarenhet och förankring i landet. Vi har därför lagt stor vikt vid distriktens nomineringar. Tillsammans med den samlade erfarenhet valberedningen har av politiskt arbete i såväl LUF som i Liberalerna är vi övertygade om att den förslag som vi nu lägger har förankring i förbundet och samtidigt kommer utgöra den bästa ledning förbundet kan få under det verksamhetsår som väntar.

Valberedningens förslag ska ses som en helhet där ledamöters kunskap och erfarenhet kompletterar varandra. Vi har stort förtroende för kandidaterna och är trygga med det förslag vi härmed överlämnar till kongressen. Vårt förslag har antagits av en enhällig valberedning.

Under valberedningens process har Mattei Marina och Liv Näslund själva valt att dra tillbaka sina kandidaturer. 

Valberedningen nominerar följande till följande:

Förbundsordförande: Erik Berg (nyval på posten, omval i presidiet)

Förste vice förbundsordförande: Anton Holmlund (nyval på posten, omval i styrelsen)

Andre vice förbundsordförande: Gabriella Toftered  (nyval på posten, omval i styrelsen)

Ledamöter i alfabetisk ordning:

Alex Nilsson (omval)

Elin Hjelmestam (omval)

Hedvig Lindgren (nyval)

Jacob Welander (nyval)

Marcus Willershausen (nyval)

Viktor Karlsson (nyval)

Dechargeutskott:

Sammankallande: Christoffer Karlsson (nyval)

Adrian Kasperczyk (omval)

Ebba Ädel (omval)

Jakob Norrhall (omval)

Karin Mäki-Kala (nyval)

Internrevisorer:

Simona Mohamsson, ordinarie (omval)

Karl Philip Nilsson, suppleant (omval)

Vid frågor kontakta valberedningens ordförande Elias Collin på eliascollin@gmail.com.

Valberedningen har bestått av:

Ordförande: Elias Collin
Vice ordförande: Lovisa Lanryd 

Ledamöter (personlig suppleant):

Emil Hammarlund (Elin Söderholm)

Ellen Österberg (Samuel Andersson)

Anna Aronsson (Johanna Wyckman)

Simon Damberg (vakant, suppleanten har under verksamhetsåret valt att avsäga sig sin post i valberedningen)

Albin Nordqvist Karlsson (Mårten Bjöörn)

Under hela processen har Mårten Bjöörn agerat tjänstgörande suppleant för Albin Nordqvist Karlsson och under en intervju agerade Johanna Wyckman tjänstgörande suppleant för Anna Aronsson, i övrigt har valberedningens ordinarie ledamöter tjänstgjort.