Inflation av betyg, flumskola och låga kunskapsnivåer hos svenska elever. Det var minst sagt en tuff utmaning Jan Björklund tog på sig när han blev utbildningsminister 2007. Reformer är sällan populära, men det var med mod och kloka förslag Jan Björklund tog sig an svensk skola och förbättrade den. Jan Björklund gjorde det tydligt att det svensk skola behöver är mer ordning och reda. Hans politik medförde ett genomslag för en kunskapsorienterad skola där varje elev får utrymme att växa i sin egen takt, och ett bakslag för Socialdemokraternas flummiga pedagogik där fokus legat mer på omsorg än på lärande.

Vi vill därför lyfta några av Jan Björklunds främsta gärningar för svensk skola:

  • Minskad betygsinflationen tack vare den nya betygsskalan.
  • Mer kunskapsfokus genom tidigare betyg och tydligare kunskapskrav.
  • Ökade matematikkunskaper med miljardsatsningar på fortbildning som exempelvis Mattelyftet har svenska elevers kunskaper inom matematik ökat.
  • Ökad status för läraryrket genom reformer av lärarutbildningen, krav på lärarlegitimation för att undervisa samt förstelärar-reformen som skapat karriärvägar för duktiga lärare.

Klassresan börjar i klassrummet. Få svenska politiker har förstått det så väl som Jan Björklund. Vi vill tacka Jan Björklund för de reformer som han genomdrev och det arbete han utfört som utbildningsminister och partiledare för Liberalerna. PISA-resultaten 2016 var ett kvitto på att tuffa beslut och reformer lönar sig, och att de enkla svaren inte alltid är de rätta.