Joakim Rönnbäck skriver tillsammans med representanter för de andra ungdomsförbunden om det orimliga i att exportera vapen till diktaturer:

”Att sälja vapen till diktaturer som förtrycker sina befolkningar går rakt emot våra gemensamma demokratiska värderingar och är moraliskt förkastligt. Det är dessutom en mycket märklig militär strategi för ett land som vill värna demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen.”

Läs hela artikeln här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-ska-inte-stotta-saudiska-diktaturen_4383055.svd