Nu öppnar ansökan till säkerhetspolitiska arbetsgruppen med FS-ledamot Christoffer Karlsson.

Säkerhetspolitiska arbetsgruppen har en historik av att producera mycket, till exempel låg arbetsgruppen bakom LUF:s rapport om personalförsörjningen (https://www.luf.se/wp-content/uploads/2017/03/Personalfo%CC%88rso%CC%88rjningsrapport-2017.pdf). Under valåret kommer arbetsgruppens fokus av naturliga skäl att ligga på opinionsbildning och internt stöd. Det kan exempelvis handla om att skriva en ny rapport och debattartiklar. Du som söker till arbetsgruppen ska ha ambitionen att lägga ner tid på att bidra till gruppens arbete. Gruppen kommer inom sig att välja en ordförande som leder arbetet.

Har du några frågor så är det bara att höra av sig till Christoffer Karlsson eller Elias Collin. Ansökan behöver inte innehålla mer än en intresseförklaring och skickas till Elias Collin på elias@romb.luf.se senast den 10e januari 2018.