Romina Pourmokhtari

Förbundsordförande

Vid användning av bild, uppge fotograf: Tom Samuelsson

 

Romina Pourmokhtari är ordförande för Liberala ungdomsförbundet, LUF, och valdes på kongressen i Västerås 2019.

Romina är 25 år gammal och bor i Sundbyberg. Hon har tidigare arbetat som politisk sekreterare för Landstingsrådet Anna Starbrink (L) och studerat statskunskap vid Uppsala universitet. Romina gick med i LUF 2013 och har en bakgrund som styrelseledamot i LUF Stockholm och har sedan 2016 varit utbildnings- och integrationspolitisk talesperson för LUF, sedan 2018 förste vice ordförande. Hon har ett stort engagemang i utbildningspolitik, integrationsfrågor och feminism, särskilt frågor som rör hedersförtryck och ekonomisk jämställdhet.

romina@romb.luf.se