Liberala ungdomsförbundet har under senare år på kongresser och årsmöten runt om i landet haft uppe frågan om Förenta Nationernas (FN:s) existens. Det finns brett skilda åsikter inom Liberala ungdomsförbundet om FN ska finnas, vilket format det ska ha och med vilket mandat.

På kongressen i Karlstad 2015 så antogs två punkter i handlingsprogrammet[1] om FN.

  • Punkt nummer 78 lyder: “FN har allt sedan grundandet fyllt en viktig funktion i att reglera och underlätta relationerna mellan världens länder och förenkla humanitära insatser. dock har FN ofta använts som ett politiskt verktyg för diktaturer.FN måste reformeras, och dess beslutsprocesser bli mer demokratiska och präglas av större öppenhet, insyn och effektivitet. Åtskilliga enskilda organ inom FN-systemet saknar i praktiken all legitimitet, genom att arbetet domineras av korrupta diktaturer.”
  • Punkt nummer 79 lyder: “FN:s säkerhetsråd har stor makt i frågor som rör alla stater i världssamfundet, men dess sammansättning speglar Kalla krigets verklighet och inte dagens multipolära, globaliserade värld. Därför ska säkerhetsrådet utvidgas för att bättre representera världens regioner.”

För att få till en öppen debatt om FN och dess utformning inom ungdomsförbundet även när det inte är kongress eller årsmöte, så fick den utrikespolitiska arbetsgruppen som ett av sina mål i verksamhetsplanen för arbetsgruppen att skriva en rapport om världsparlament.

Rapporten släpps tillsammans med en artikel i tidningen arbetet: ”Demokratisera FN med ett världsparlament”

Ladda ner rapporten: RAPPORT UTRIKESPOLITISKA ARBETSGRUPPEN

Vid frågor kontakta:
Thea Andersson, Förbundssekreterare LUF
thea.andersson@luf.se
0702995694