Idag röstar Europaparlamentet om det så kallade copyrightdirektivet, ett lagförslag som ska reglera upphovsrätten på internet. Grundtanken att skydda innehavares upphovsrätt även på internet är god. Dock är copyrightdirektivet är ett av de mest kontroversiella lagstiftningsförslagen som har presenterats i Europaparlamentet. Det finns två artiklar som är väldigt problematiska, nämligen 11 och 13. Så som de här artiklarna är formulerade idag, kommer de skapa problem med yttrandefriheten och tyvärr möjlighet för stora internationella konglomerat att utöva censur.

Den nya lagen vill att aktörer som lagrar och ger allmänheten tillgång till material på nätet att ta ett betydligt större ansvar för att se till att upphovsrätten respekteras. Rent praktiskt ska detta ske genom att innehållet passerar filter som övervakar och i förekommande fall tar bort upphovsrättskyddat material som publicerats utan tillstånd. Lagförslaget innebär också att allt material som privatpersoner laddar upp också måste övervakas. Det riskerar att innebära censur, begränsningar och inskränkningar av yttrandefriheten.

Det finns också en risk att plattformar och länder utanför EU inför liknande regler som motåtgärd, vilket skulle kunna provocera fram ett internationellt copyrightkrig. Det skulle inte gynna någon, inte heller dem som förslaget försöker förbättra villkoren för. Det förslag är helt enkelt inte tillräckligt genomarbetat. EU måste kunna skydda yttrandefriheten och demokratin och samtidigt också kunna se till att de som producerar upphovsrättsskyddat material kan leva på sitt arbete. Reformen i sin nuvarande form kommer att göra mer skada än bra för människor i Europeiska unionen. Därför uppmanar vi de svenska europaparlamentariker att rösta nej till copyrightdirektivet.