Följande uttalande gjordes vid förbundsstyrelsens förra möte:

För att minska svenskarnas övervikt funderar folkhälsominister Gabriel Wikström på att införa en fettskatt. Liberala ungdomsförbundet beklagar Wikströms uttalande. Politiker ska inte lägga sig i vad människor lägger på tallriken. Att styra människors val genom att beskatta vissa varor mer än andra strider mot de grundläggande principer som kännetecknar ett fritt samhälle.

Det är dessutom beklagligt att folkhälsoministern inte tycks känna till att det saknas direkta samband mellan fettkonsumtion och ohälsa. Orsaken till att människor blir allt fetare och drabbas av komplikationer som diabetes och hjärt- kärlsjukdomar är komplex. All mat kan konsumeras i överflöd och det finns ett antal förklaringar till att människor rör sig för lite. Inget tyder på att fettskatt skulle vara ett effektivt sätt att komma åt den utveckling Wikström vill hejda.

Svensk folkhälsopolitik kännetecknas av en världsunik klåfingrighet. Varken folk eller hälsa gagnas dock av statlig förmynderi. Liberal politik utgår alltid från individen. Därför bör begrepp som ”folkhälsa” vara främmande för liberaler – det är upp till den enskilda att själv sätta sina hälsomål och vidta de åtgärder som krävs för att uppnå dem.

Politiker ska underlätta hälsosamma val genom att exempelvis göra det enkelt att välja att cykla eller gå i stället för att åka bil eller buss. Men politiker ska inte peka ut vilka val som är sämre än andra. Gabriel Wikström saknar både den kunskap och moraliska kompass en folkhälsominister behöver.