Det är fullständigt uppenbart att Afghanistan inte är ett säkert land för någon att vistas i. Att Sverige skickar människor till ett land där det är troligt att de utsätts för våld och där de riskerar att dö kan inte accepteras. Liberalerna bör vara pådrivande i att stoppa de inhumana tvångsutvisningarna till Afghanistan och genast ta ställning för ett utvisningsstopp.

I fredags publicerade Migrationsverkets egna enhet för landanalys, Lifos, en rapport som slår fast att läget troligen kommer att förvärras. Lifos menar att ”det troligaste scenariot är en fortsatt successiv försämring av situationen i landet” och att det senaste året karaktäriserats av en ”fortsatt försämring av säkerhetsläget”. Rapporten publicerades på dagen en vecka efter att flera nyhetskällor kunde rapportera att en ung flykting som nyligen tvångsutvisats dött i en drönarattack.

Liberalerna ska vara ett parti som står upp för utsatta människor och för den grundläggande rätten till liv. Dessutom slår Liberalernas partiprogram fast att partiet eftersträvar fri rörlighet. Det är oseriöst att kalla sig för ”socialliberala” om vi inte värnar om den mest grundläggande sociala och mänskliga rättvisan: rätten att leva fritt från förtryck och skyddad från våld. Liberala ungdomsförbundet uppmanar därför Liberalerna att omgående ta ställning för ett utvisningsstopp, ett så kallat moratorium, till Afghanistan.

Förbundsstyrelsen den 18:e juni 2017