För att legitimera statens straffmonopol behövs en känsla av att den dömande makten är rättvis. Det måste finnas ett förtroende för lagens och domstolarnas förmåga att döma rätt bland folket. Regeringens förslag att kriminalisera svenska medborgares sexköp utomlands skulle minska

svensk lagstiftnings förutsägbarhet och rättvisa. Det skulle dessutom öppna upp för att andra länder väljer att kriminalisera handlingar som är lagliga i Sverige – Vad händer exempelvis när abortmotståndare i Polen tar beslut om att polska kvinnor som besöker Sverige för att göra en abort ska straffas?
Svensk lag ska gälla i Sverige. På samma sätt måste dansk lag få gälla i Danmark och tysk lag ska gälla i Tyskland. För att idag kunna straffa någon för ett brott begånget utomlands ställs krav på att det ska vara kriminaliserat både i Sverige och i landet där gärningen begås. Det finns ett fåtal undantag, bland annat sexualbrott mot barn och krigsbrott, vilket är positivt. Detta skulle vara första gången vi lagstiftar i en fråga där det inte råder konsensus i den moderna västvärlden.
Det sägs att vägen till helvetet är kantad av goda föresatser och regeringens lagförslag är ett tydligt exempel på detta. Istället för att hjälpa kvinnor, vilket är regeringens avsikt, riskerar det att försämra situationen för kvinnor i Europa och devalvera rättssäkerheten. Det är något som Liberala ungdomsförbundet aldrig kan ställa upp på.’

 

Mötesuttalandet antogs på förbundsstyrelsens sammanträde den 10:e december 2016