Med valet av Donald Trump till ny amerikansk president så är är behovet av ett svenskt Nato-medlemskap större än någonsin. Det säkerhetspolitiska läget i Östersjöregionen har fundamentalt ändrats de senaste tio åren, med det kommer ett krav på att de svenska partierna måste tänka om. Gamla sanningar om att “alliansfriheten har tjänat oss väl” behöver inte vara sanningar idag. I socialdemokraternas Sverige betyder en “säkerhetspolitik skyddad från tvära kast” ingen förändring alls.

Vi vill påstå att det svenska allt djupare samarbetet med Nato inte har varit ett tvärt kast, utan tvärtom utvecklats och stärkts över tiden. Ett fullvärdigt medlemskap är ett slutgiltligt och avgörande steg. Till detta medlemsskap kommer såväl en suveränitetsförsäkring i händelse av konflikt som en vetorätt i händelse av svåra beslut från NATO.

Trump gjorde tidigt tydligt att länder under 2%-målet inte kan förvänta sig stöd av Amerika i händelse av konflikter. Sverige är tyvärr ett av dessa länder. Ett NATO-medlemskap och försvarssatsningar som motsvarar 2%-målet är numera den enda vägen framåt för Sverige.