Liberala ungdomsförbundet observerar ett oroväckande skifte i svensk migrationspolitisk debatt. I dag vill hälften av riksdagspartiernas politiska ledningar lämna Sveriges humana linje vad gäller permanenta uppehållstillstånd. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet riskerar att ansluta sig till en populistisk migrationspolitik och överväger att låta tillfälliga uppehållstillstånd vara norm för flyktingar som ges asyl.

Liberala ungdomsförbundet kräver att dagens praxis med permanenta uppehållstillstånd även fortsättningsvis ska gälla. Sverige är ett land med en mycket lång tradition av migration. I dag står vi inför en situation där människor söker sig till Sverige för att komma undan krig, och möjligtvis hitta ett nytt hemland. Detta är ett kvitto på att Sverige är ett bra land att leva i.

Argumenten till varför Sverige ska byta linje är få, dessutom är de populistiska. Ett argument för tillfälliga uppehållstillstånd är att det skulle minska kostnaderna för flyktingmottagandet. Sanningen är den motsatta. Tillfälliga uppehållstillstånd skulle bli dyrt och bland annat innebära ett mycket stort merarbete för det redan överbelastade Migrationsverket. I dag kan det ta mer än ett år i handläggningstid för en människa som söker asyl för första gången. Med tillfälliga uppehållstillstånd skulle man se en ökning av tiden det tar att få sin ansökan prövad eftersom den måste prövas upprepade gånger. Oskäligt långa handläggningstider är mer rättsosäkra, dyrare, och strider dessutom mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna.

Därtill är forskningen entydig. Tillfälliga uppehållstillstånd ökar den psykiska ohälsan och gör det svårare för flyktingar att motivera deltagande i sociala aktiviteter och att lära sig språket. I förlängningen resulterar detta i en försämrad integration. Dessutom sätts flyktingen i en svag position på arbetsmarknaden och risken för att ohederliga arbetsgivare utnyttjar deras situation ökar. De som kommer till Sverige är människor som söker skydd från krigszoner, förföljelse och urskillningslöst våld. Att utsätta dessa människor för en undermålig integrationsprocess är inte värdigt.

Därför kräver Liberala ungdomsförbundet att Moderaterna, Kristdemokraterna och i synnerhet Folkpartiet avviker från den populistiska trenden och förordar att permanenta uppehållstillstånd ska vara norm och tillfälliga uppehållstillstånd undantag.

Mötesuttalandet antogs vid förbundsstyrelsemötet helgen den 12:e till 13:e september.