Hej! Idag utlyser LUF platserna i styrelsen till Flyktingfonden samt posterna i det internationella utskottet. Utlysningen gäller såväl ordförande, sammankallande och vanliga ledamotsposter.

Internationella utskottet

Utskottet är tillsammans med LUF:s internationella sekreterare ansvarig för den internationella verksamheten och samarbetet med internationella liberala paraplyorganisationer som LYMEC och IFLRY. Om du vill veta mer om internationella utskottet och dess arbete är det bara att höra av sig till Hanna Linnea Karlsson på epostadressen hanna.karlsson@luf.se.

Flyktingfonden

Flyktingfonden är ansvarig för fördelningen av fondens insamlade medel mellan de gömda flyktingar som söker pengar från fonden. Flyktingfonden är också ansvarig för planering och samordning av LUF:s årliga vinterkampanj Gömd men inte glömd som är en insamlingskampanj till förmån för Flyktingfonden. Om du vill veta mer om Flyktingfonden är det bara att höra av sig till Thea Andersson via epost till thea.andersson@luf.se

Om du skickar in en intresseanmälan ska denna innehålla en kort beskrivning av dig själv liksom en beskrivning på varför du tror du är rätt person att sitta i Internationella utskottet eller Flyktingfonden. Din anmälan ska max vara en halv A4-sida lång.

Sista ansökningsdag: Fredagen den 4:e September 2015 Ansökan skickas till: thea.andersson@luf.se