Idag utlyser Liberala ungdomsförbundet platser i det internationella utskottet! Utlysningen gäller posterna som ordförande, tillika internationell sekreterare, och sex ledamöter.

Internationella utskottet, dess ordförande och LUF:s utrikespolitiska talesperson är tillsammans ansvariga för den internationella verksamheten, vilket innefattar samarbete med våra systerförbund, och vårt arbete inom paraplyorganisationerna LYMEC och IFLRY.

Utskottet har också ett politiskt ansvar att, tillsammans med förbundets utrikespolitiska talesperson, ansvarar för att opinionsbilda inom det utrikespolitiska området, också i Sverige. Alltid inom ramen för LUF:s handlingsprogram och beslut.

Det är vanligt att utskottets ledamöter deltar på aktiviteter utomlands, men det är inget som garanteras och bör inte vara ett argument för att söka till utskottet. Resornas är endast ett medel för att uppnå våra mål, detta kan vara bra att ha i åtanke innan man söker posten.

Du ansöker genom att skicka in ett CV och en kort motivering till varför just du skulle passa i utskottet. Motiveringen ska inte vara längre än en A4. Är du intresserad av ordförandeposten eller posten som internationell sekreterare så kommenterar du med fördel detta specifikt i din ansökan. Motiveringen skickar du sedan till e-post adressen ollejohnsson5@gmail.com. Glöm inte att uppge kontaktinformation.

Sista dagen för ansökan är den 13 december.

Vill du veta mer om internationella utskottet så kan du ta kontakt med någon ur årets utskott. IU 2019, har bestått av:

Ordf. Ulla Lovcalic, ulla.lovcalic@hotmail.se 

Ledamöterna:
Sandra, Emil, Ani, William, Sarah, Alex, Oscar