Efter en presskonferens med regeringen i dag står det klart att de tillfälliga uppehållstillstånden ska utvidgas, anhöriginvandringen ska begränsas och utlänningslagen ska skrivas om så att det blir svårare att söka asyl. Beskedet är en mörk milstolpe som bekräftar att migrationspolitiken går åt helt fel håll.

Sverige står inför stora utmaningar. Alla de människor som har flytt hit behöver en chans att finna husrum och arbete. Systemets utformning gör det idag omöjligt. Då väljer regeringen att stänga gränserna.

När valet står mellan att antingen ta emot människor som flyr för sina liv, eller att skydda ett stelbent system, finns bara ett svar. För Liberala ungdomsförbundet är det självklart. Vi kommer aldrig att tolerera en politik som sätter systemet framför individen.

Henrik Edin
Förbundsordförande

Liberala ungdomsförbundet är Liberalernas ungdomsförbund, vi kämpar för din frihet och för öppna gränser.