I helgen samlade Nordiska Motståndsrörelsen till demonstration i centrala Göteborg. Hundratals personer från hela Europa möttes upp för att manifestera sitt hat mot tankarna om det öppna samhället och alla människors lika värde.

Samtidigt, i samma stad men på andra platser, samlades tusentals andra människor. Tusentals människor som valde att istället ta ställning för öppenhet och demokrati. LUF Göteborg kärleksbombade staden med positiva budskap om mångfald, SSU Göteborg arrangerade en kärleksmanifestation och nästan samtliga stadens partier manifesterade tillsammans för människors lika värde.

Det bästa sättet att bekämpa nazism är inte att blockera demonstranternas väg eller att kasta sten på polisen. Det rätta sättet är att på andra platser, i lugn och demokratisk anda, visa att NMR och deras vänner är i hopplös minoritet. Den breda majoriteten svenskar vill inte kännas vid vare sig deras motbjudande tankegods eller deras metoder för att nå sina mål.

Nazisterna må gapa högre, använda fulare ord och vara beredda att ta till mer olagliga metoder men vi som vill bevara ett öppet och demokratiskt samhälle är tusen gånger fler.

Presskontakt:
Elias Collin
elias@romb.luf.se
0735-516117