Ett transparent partiledarval kan både ena partiet och definiera vår roll i svensk politik. I och med Jan Björklunds besked om att han inte kandiderar om till partiledare hoppas vi att Liberalernas valberedning nu initierar en öppen process där flera kandidater står till förfogande och där var och en av dessa har en tydlig politisk viljeriktning. Då får den som till sist väljs ett tydligt politiskt mandat och partiet kan sluta upp bakom en gemensam politik.

– Vi ska göra vad vi kan för att processen ska bli modern och transparent, till exempel kommer vi bjuda in alla seriösa kandidater till utfrågningar i vår regi. I LUF har vi bytt ledare fyra gånger sen Jan Björklund tillträdde, vi vet hur viktigt det är att de här processerna sköts snyggt och transparent säger Joar Forssell, förbundsordförande.

-Jan Björklund har under sin tid gjort en ovärderlig insats för svensk skola, för Liberalerna och inte minst för Liberala ungdomsförbundet under tiden som andre vice förbundsordförande, säger Joar Forsell.

Vi frågor kontakta Emilie Tilstam, kommunikationsansvarig LUF, 073 253 92 05, emilie@romb.luf.se