Godtycklighet får aldrig styra rättsprocessen. Inför Liberalernas landsmöte den 17 till 19 november föreslår Liberalernas partistyrelse att det ska införas ett system för anonyma vittnen. Ett sådant system innebär att en åtalad i vissa fall inte har rätt att få information om identiteten på dem som vittnar emot den. Förslaget om anonyma vittnen kompletteras även av att partistyrelsen föreslår att en utredning ska tillsättas om införandet av så kallade kronvittnen. Medbrottslingar som vittnar mot sina kompanjoner ska då få sänkta straff.

Den liberala rättsstaten och straffrätten måste försvaras. Den åtalade ska alltid anses vara oskyldig till motsatsen har bevisats och garanteras rätten till en rättvis rättegång. Partistyrelsens förslag riskerar att utarma rättssäkerheten i svensk domstol. Systemet med anonyma vittnen kommer att leda till att den åtalade inte får samma chans eller rätt i rättsprocessen som åklagaren. Kronvittnen riskerar att leda till falska vittnesmål i domstolen.

Liberalerna bör driva politiska förslag som förstärker vittnesskyddet, utökar polisens utredningsmöjligheter och försäkrar den åtalade en opartisk rättegång. Rättvisa och rättssäkerhet ska vara den liberala rättspolitikens ledord!