LUF Mötesuttalande: Namnbyte på gång i Liberala kvinnor?

Under helgen den 13-14:e maj håller Liberala kvinnor årsmöte. Liberala kvinnor är likt LUF en förening som samverkar med Liberalerna. Vissa av helgens beslut har dock fått oss att undra om ett namnbyte är på gång i Liberala kvinnor. Det har nämligen antagits åsikter som vandrar ganska långt från vad som brukar vara liberala principer och av den anledningen skriver vi detta mötesuttalande.

Värdmödraskap har länge varit en omdiskuterad fråga. Ofta har problemen kring förlossning, födelse, om värden ångrar sig, om den mottagande personen, eller paret, ångrar sig eller råkar ut för någonting och eventuella rättsliga implikationer använts i debatten som motargument både till vad som kallas för kommersiella värdmödraskap, det vill säga i utbyte mot betalning, samt värdmödraskap utan vinstsyften, så kallade altruistiskt värdmödraskap.

Oavsett de ovan nämnda praktiska problemen och formerna för detsamma så är frågan om värdmödraskap en frihetsfråga för de med livmoder om rätten till den egna kroppen. På samma sätt som en individ kan avsluta en graviditet kan den också välja att påbörja en. Motargument av praktisk karaktär, såsom de uppradade ovan, väger ej upp för den frihetsinskränkning det innebär att förbjuda förfarandet. Påfallande ofta sammanfaller dessutom dessa praktiska problem med problem som uppkommer vid helt vanliga graviditeter. Av den anledningen är Liberala kvinnor helt fel ute i sitt beslut och knappast att betrakta som liberala.

Till en principiell hållning för tillåtna värdmödraskap kommer förstås ett visst ansvar, här går vi en annan väg än Liberala kvinnor som väljer att skrika om förbud och ta ifrån livmoderbärare sina rättigheter.

Liberala ungdomsförbundet vill därför ilsket påminna om behovet av en adekvat lagstiftning i frågan. Den utredning som presenterades i februari 2016 levde ej upp till förväntningarna om att få till ett säkert rättsförfarande för de barn som tillkommer genom värdmödraskap i sverige. Det är fortfarande en synnerligen viktig fråga som Liberala kvinnor nu tyvärr lämnar därhän. Sin liberalism lämnar de också, därför vill vi föreslå namnbyte till “Inte särskilt liberala kvinnor”.

Förbundsstyrelsen den 14:e maj 2017