Belarus måste avskaffa dödsstraffet

Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelse skickar vykort till Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko. LUF deltar i en kampanj för avskaffandet av dödstraff i Belarus. Dödsstraffet är inhumant och rättsosäkert. Fler måste sätta press på regimen i Minsk.

Belarus är det sista landet i Europa samt det sista bland de föredetta staterna Sovjetunionen som fortfarande utdömer dödsstraff. Dödsstraffet är ett brott mot rätten till liv och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Ingenting kan rättfärdiga att staten sätter i system att ta människors liv.

Belarus är en diktatur, med ett opålitligt rättsväsende.Det finns trovärdiga bevis för att tortyr och misshandel används för att extrahera ”bekännelser”.
Det är vanligt att människor försvinner och det saknas officiell statistik över hur många som avrättats. På senare tid har det varit flera fall där personer blivit avrättade under tiden de har överklagat domen, vilket strider mot en FN resolution från 1984.

Varken fångar eller deras familjer får veta vilket datum domen skall verkställas. Fångar måste leva med rädslan att varje gång deras celldörr öppnas kan det vara den sista.

Dödsstraff är ociviliserat. Det förnekar möjligheten av rehabilitering och försoning. Det förlänger lidandet för mordoffrets familj, och utökar lidandet också till de dömdas anhöriga. Avrättningar är ett symptom på en våldskultur snarare än en lösning på det. När staten begår ett överlagt mord stärker den snarare än den skyddar ifrån våld.

Dödsstaff är inhumant och måste avskaffas i alla stater, det är extra angeläget i rättsosäkra diktaturer. Vi kräver därför att Alexandr Lukasjenko och regimen i Belarus omedelbart inför ett moratorium för dödsstraff och avrättningar som ett första steg mot ett fullständigt avskaffande av dödsstraffet.

Mötesuttalande från förbundsstyrelsen den 5:e juni 2016.

luf_belarusvykort