LUF: Kommentar till dagens avgångskrav på Birgitta Ohlsson från Tina Acketoft och Anna Starbrink.

Liberala ungdomsförbundet kan konstatera att Starbrink och Acketofts utspel riskerar att skada ett redan oroligt parti. För många är Birgitta Ohlsson avgörande för ett fortsatt partipolitiskt engagemang. Ohlsson står dessutom mycket nära Liberala ungdomsförbundet i flera dagsaktuella värderingsfrågor.

Birgitta Ohlssons stöd är starkt hos våra och partiets medlemmar. Hon bör därför inte lämna det förtroende hon fått. Att många väljer att kampanja natt och dag för Liberalerna i valrörelsen är mycket tack vare politiska ledare som Birgitta Ohlsson.

Vi är därför mycket besvärade av dagens krav på avgång eftersom det direkt leder till en förtroendekris för partiledningen och till färre väljare eller medlemmar i våra båda organisationer.

Joar Forssell kommenterar:

“Birgitta Ohlsson står LUF mycket nära i flera avgörande frågor. Partiets medlemmar har gett Birgitta hennes förtroendeuppdrag just därför att hon tar ställning i viktiga värderingsfrågor.”

“Liberala ungdomsförbundet tycker det är sorgligt att en person som har så mycket stöd i partiet angrips offentligt. Att partiet har högt i tak också i viktiga värderingsfrågor är ett sundhetstecken, ingenting som ska tystas ned.”

Presskontakt:
Thea Andersson
Förbundssekreterare
0702995694
thea.andersson@luf.se