LUF: Det är dags för Liberalerna att skademinimera!

Liberala ungdomsförbundet motionerar till Liberalernas landsmöte i november 2017 om att partiet bör förespråka skademinimeringsprincipen i narkotikapolitiken till skillnad från den nuvarande policyn som innebär nolltolerans. Vi annonserar denna motion med en debattartikel.

Skademinimering, harm-reduction eller avkriminalisering är inte nya åsikter i partiet, tvärtom har de varit långa och många diskussioner under åren, särskilt under 2011 då LUF drev på starkt för sprututbytesprogram som också partiet ställde sig bakom. Under samma år blev LUF för avkriminalisering av cannabis.

“Vi förväntar oss bred uppslutning i partiet och att motionen går igenom. Ett socialliberalt parti kan inte förespråka nolltolerans med de skador det för med sig utan måste stå på den svages, missbrukarens, sida.”

”Färre ska ta skada eller dö av narkotika. Det är dags att byta nolltoleransen mot en politik som utgår från skademinimering.” Säger förbundsordförande Joar Forssell i en kommentar.

Presskontakt:
Thea Andersson
thea.andersson@luf.se
0702995694

Nedan följer en FAQ med anledning av motionen:

Vad innebär skademinimering?

Skademinimering innebär att man inte försöker straffa bort all narkotika genom repressiva insatser som långa straff och hård behandling – i stället avkriminaliserar man drogbruk och öppnar vägarna till sjukvården. Du försöker dessutom införa saker som förenklar bruket – fixrum (ett rum knark kan injiceras i med personal tillgänglig) och sprututbytesprogram. Du gör dessutom lätta droger nästintill lagliga. Detta är för att begränsa försäljarnas makt över situationen och öka den enskilde missbrukarens makt över sitt liv.

Hur ser situationen ut idag?

Idag kan man få långa och hårda straff för ett mycket litet bruk. Är det så att man är heroinist eller beroende av tunga läkemedel så är det mycket svårt att komma i kontakt med sjukvården utan att också bli indragen i en rättsprocess. Detta gör att även om du verkligen vill ha hjälp att sluta kan du bli åtalad och dömd för missbruk, någonting som i grunden inte är konstruktivt utan får flera att fortsätta leva gömda även om missbruket spårar ur. Det här har lett till att Sverige har bland den högsta narkotikadödligheten i Europa. Det värsta är att sedan vi antog den här attityden har det blivit mycket värre och många fler har dött (nästan DUBBELT SÅ MÅNGA PER ÅR (400)). Det är egentligen i närheten av katastrofala siffror och katastrofal policy som till och med FN har motsatt sig.

Vill LUF att alla ska “knarka”?

LUF vill inte att alla ska knarka. Vi tror inte heller att det går att uppnå ett helt drogfritt samhälle, det är en naiv utopi. Istället bör politiker verka för att drogerna ska föra med sig så lite skada som möjligt. Vi vill att alla ska må så bra som möjligt.

Kommer inte fler ta narkotika med LUFs förslag?

Det finns en risk att lättare narkotika blir mer lättillgängligt. Men vad gör det? Huvudsaken är att dom som far illa ska känna sig skyddade av samhället och inte tvärtom. Dessutom har den nuvarande politiken inte lett till att färre testar narkotika, nolltoleransen har inte funkat för det heller.

Ökar eller minskar narkotikabruket?

I Sverige minskar bruket av lättare droger och av alkohol, särskilt hos unga. Alkoholdebuten är senare. Men i förhållande till alkoholen är det fler som testar knark nu än tidigare. I genomsnitt tre i varje gymnasieklass. Vi kan också se att det riktigt tunga bruket ökar. Det som är farligast av alla bruk.

Droger är farligt, förstår ni inte det?

Jo, många droger är jättefarliga. Vi har full förståelse för det. Men processen för att bli frisk från ett narkotikamissbruk går inte genom häktet, den går genom sjukvården. Det är en rättighet i en välfärdsstat som vår att få den hjälpen.

Skickar det inte fel signaler att avskaffa nolltoleransen?

Flera ledande forskare pekar ut nolltoleransen som ett problem. Nolltoleransen leder till att småbrukarna, efter att de blivit upptäckta och fällda för brott, blir avskilda och socialt marginaliserade. Utpekade som knarkare riskerar de att internalisera en destruktiv kriminell identitet, de kan påbörja en avvikarkarriär. De hamnar också efter ett antal år i utvecklingen när de inte har möjlighet att ta körkort eller skaffa jobb på grund av deras närvaro i brottsregistret. (Tham, 2003)

Liberalerna är ju nykterhetshetsare, tänk på de frisinnade? Vad ska dom säga?

Vi har förståelse för att det är otäckt att byta åsikt. Men i våra långa och många samtal med ungdomar och föräldrar framstår detta som självklarheter. Vi vill att människor ska sluta att dö som flugor på grund av en hänsynslös politik, det är avgörande för oss. Alkoholen har redan samma avkriminaliserade ställning – vi förväntar oss att partiet är tillräckligt storsinta för att se det.

Är det bara ni som säger det här eller?

Nej, FN, Kofi Annan, en rad forskare, och den här boken som kommer ut i dagarna säger samma sak. Det är svenska politiker som är efter just nu.