Den breda uppgörelsen är överenskommelsens största förtjänst. I tider om kris krävs det att man tar till ordentliga åtgärder för att säkerställa att människor inte far illa.

Migrationsöverenskommelsen som presenterades idag av samtliga partier förutom vänsterpartiet och sverigedemokraterna visar på ett politiskt samförstånd och en krismedvetenhet som är mycket efterfrågad i vår nuvarande situation. I överenskommelsen finns förslag som på många sätt förbättrar dagens situation, bland annat ett breddat RUT-avdrag, att integrationsjobbssatsningen också inkluderar småföretag samt fler säkra vägar till Europa och till Sverige genom ett ökat kvotflyktingmottagande.

Liberala ungdomsförbundet anser däremot att det är fel att överenskommelsen även innehåller politik som förvärrar integrationen, det vill säga tillfälliga uppehållstillstånd.

Henrik Edin: “Vi önskar att överenskommelsen inte hade inkluderat tillfälliga uppehållstillstånd som förvärrar situationen för de som söker asyl. Att harmonisera lagstiftning med EU är inte ett bra argument för dålig politik.”

Liberala ungdomsförbundet den 23:e oktober 2015

Presskontakt:
Thea Andersson
thea.andersson@luf.se
+46702995694