I dag skriver Linda Nordlund i Aftonbladet att sexismen inte stoppas av porrförbud:

”Att argumentera för ett slags porrförbud för att skydda kvinnor är paternalism i dess renaste form. Det är inte en feministisk handling att förbjuda sexuella uttryck mellan samtyckande vuxna.”