Idag utlyser Liberala ungdomsförbundet platserna i det internationella utskottet. Utlysningen gäller posterna som ordförande, internationell sekreterare och ledamöter.

Internationella utskottet
Internationella utskottet, dess ordförande och LUF:s internationella sekreterare är tillsammans ansvariga för den internationella verksamheten och samarbetet LUF har med internationella liberala paraplyorganisationer såsom LYMEC och IFLRY. Utskottet arrangerar många utbyten och resor under året på såväl representantskap som på utbildningar.

Vill du veta mer om internationella utskottet så kan du ta kontakt med den nuvarande ordföranden, Dan-Aria Sucuri på e-postadressen dan.aria.sucuri@gmail.com.

Du skickar din ansökan genom att skicka en kort motivering på varför tycker att du skulle platsa i utskottet på högst en A4, är du intresserad av ordförandeposten eller posten som internationell sekreterare så kommenterar du med fördel detta specifikt i din ansökan. Motiveringen skickar du sedan med e-post till förbundssekreterare Thea Andersson på adressen thea.andersson@luf.se. Glöm inte att uppge kontaktinformation. Utskottet tillsätts av förbundsstyrelsen helgen vecka 37.

Sista ansökningsdag är söndagen den 11:e september 2016