I januari tar Sverige över EU-ordförandeskapet. Vårt ledarskap måste lägga stor vikt vid demokrati och liberala värderingar. Kommissionens förslag om att en kvalificerad majoritet ska räcka i beslut om EU:s gemensamma utrikespolitik måste bli verklighet. Dagens system – att varje medlemsland har vetorätt – leder till att länder som Ungern kan stoppa viktiga ställningstaganden mot exempelvis Ryssland och Kina. EU behöver en gemensam utrikespolitik på riktigt.  

Sverige måste leda arbetet för att utöka den europeiska fredsfacilitetens budget. Ett nödvändigt arbete att klara av ett större vapenstöd till frihetskämpande Ukraina. Dessutom bör Sverige leda genom exempel och skicka både Archer-system och instruktörer för att utbilda frihetskämparna i hur de bäst används för att säkra freden i Europa. Runt om i världen kämpar människor för sin frihet. Nu är det dags att ta vårt ansvar för att krossa världens diktaturer. EU måste öppna plånboken. 

Det iranska kärnvapenavtalet innebar en avveckling av landets kärnvapenprogram i utbyte mot lättnader av sanktioner. Fortfarande flödar europeiska varor in i diktaturen. En diktatur som nu skiftat fokus från att ta fram kärnvapen till att mörda sina kvinnor och flickor. Frihetskampen måste vara värderad högre än europeiska företags kortsiktiga vinstintressen i landet. Det är så en feministisk utrikespolitik på riktigt bedrivs.

LUF kräver dessutom att EU under Sveriges ordförandeskap arbetar för en gemensam europeisk Kina-policy. Den kinesiska diktaturen underminerar den demokratiska världens förmåga att effektivt kunna sanktionera länder som Ryssland och Iran genom att då öka sin handel med länderna. Vi kan inte acceptera att Kina spelar på båda sidor i kriget i Ukraina. Kina måste välja mellan att handla med Väst och sluta stötta Ryssland genom exempelvis import av rysk naturgas, eller välja Ryssland sida och då förlora tillträdet till den fria världens marknader. EU måste ha en konsekvent linje när situationer likt kidnappandet av Gui Minhai sker. Om en europeisk journalist eller medborgare kidnappas av en skurkstat måste landet mötas av kraftiga sanktioner. Det är dags att bryta tystnaden i den tysta diplomatin. 

Tiden för kompromisser med världens förtryckare måste vara förbi. Det långsiktiga intresset för Europa måste vara en värld av fler demokratier och fler människor som lever i frihet. En orädd och värderingsstyrd utrikespolitik behövs, trots ekonomiska konsekvenser, för att stå upp mot världens skurkstater. Detta blir verklighet genom att EU får en gemensam röst på riktigt, genom att reformera EU:s utrikespolitik.

Tiden för Sverige att stå upp för liberala värderingar är nu.