På polska gator pågår kampen för kvinnors rätt till sina egna kroppar. Under de senaste dagarna har tiotusentals demonstranter samlats för att protestera mot den polska författningsdomstolens senaste beslut. Domstolen, som till följd av flera nya lagförslag och rättspolitiska reformer blivit kraftigt politiserad, har nu slagit fast att abort ska vara otillåtet även vid allvarliga fosterskador. Den redan restriktiva aborträtten är nu i praktiken ett totalförbud. 

Beslutet är bara ett i raden av antifeministiska och rent av kvinnofientliga beslut som blivit verklighet under det konservativa regeringspartiet Lag och rättvisa. I somras meddelade den polska regeringen att man ämnar att lämna Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Lag och Rättvisa är i full fart att skapa ett land utan rättvisa.

Rättsstatens förfall i Polen är inte bara ett hot mot individers fri- och rättigheter, det står även i direkt strid mot EU:s grundläggande värderingar. Det behövs en skarpare sanktionsmekanism på EU-nivå för de medlemsländer som inte respekterar rättsstaten.

Därtill bör EU-kommissionen fullfölja det överträdelseförfarande som inleddes i våras för att återställa domstolarnas oberoende i Polen. Vi uppmanar även Ann Linde att fördöma Polens agerande och markera mot Polen i ministerrådet. Liberala ungdomsförbundet står tveklöst på de polska kvinnornas sida i deras kamp för rätten att bestämma över deras kroppar och liv. Det är hög tid för Sveriges regering och EU att visa musklerna, för de mänskliga rättigheternas skull.