Möjligheten för kvinnor att själva kunna välja om de vill fullborda en graviditet är en central del av kvinnors rätt till sina egna kroppar. Det växande motståndet mot aborträtten måste därför fördömas hårt och stoppas.

Runtom i världen börjar populistiska och konservativa krafter på allvar driva frågan om att begränsa aborträtten. I USA blir det allt svårare att göra en abort. Det införs så orimliga regler för hur mödravård får skötas att abortklinik efter abortklinik stängs ned. I El Salvador och Chile är abort totalförbjudet, och kvinnor kan få fängelse för missfall. I vårt grannland Norge debatteras ett förbud mot att göra abort av ena fostret vid tvillinggraviditet. Till och med i Sverige, där kvinnors rätt till sina kroppar länge varit en självklarhet, vill nu Sverigedemokraterna sänka abortgränsen från 18 till 12 veckor. Detta kan inte ses som någonting annat än en inskränkning av kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Ett samhälle där abort är förbjudet är ett samhälle där kvinnors rätt till sina egna kroppar inte respekteras. Det är inte rimligt att värdera ett ofött fosters liv högre än den kvinna som tvingas bära det under nio månader. Att tvinga kvinnor föda barn de inte vill ha är inte ett bra sätt att värna om barns rätt till ett gott liv. Abortmotståndare är inte sällan också motståndare till preventivmedel och sexualundervisning – metoder för att ett oönskat barn inte blir till från första början. Det är tydligt att abortmotståndet är sprunget ur kvinnohat och viljan att kontrollera kvinnors kroppar och sexualitet och ingenting annat.

Liberala ungdomsförbundet fördömer inskränkningar av kvinnors rätt till sina kroppar. Sveriges riksdag och Europaparlamentet bör göra detsamma. Inskränkningar av aborträtten utgör en grov kränkning av mänskliga rättigheter. De leder till att fler kvinnor tvingas göra livsfarliga, illegala aborter och att barn föds in i en otrygg tillvaro.