Det fria yttrandet står hotat. De som benämner sig som liberaler måste nu bekänna färg – vågar ni stå fast vid ert stöd för yttrandefriheten, eller kommer ni svepas med i retoriken som nu utmålar det fria ordet som en säkerhetsrisk?

Liberala ungdomsförbundets kongress i Umeå avslutades i söndags. I kongressalen har det fria ordets makt varit på full uppvisning. Debatterna som förts har låtit argument stötas mot varandra, och efter varje slag av ordförandeklubban har debattens deltagare alla blivit klokare.

Kongressen har varit en mikrokosmos av det fria samhället, där argument får stötas och blötas fritt, där trösklarna är låga och taken höga. Detta fria samhälle är värt att stå upp för. Liberala ungdomsförbundet ser med bestörthet på när makthavare är villiga att kompromissa med denna mest centrala liberala princip. Att offra yttrandefriheten med syftet att blidka ickedemokratiska stater eller tysta så kallade säkerhetshot. Oavsett om det handlar om så fullkomligt idiotiska saker som att bränna böcker, så är även dumma uttryck fria uttryck.

En enhällig kongress skickar därmed följande budskap till riksdag och regering: varje försök att inskränka yttrandefriheten – genom reform av ordningslagen eller att på annat sätt försvåra för människor att fredligt demonstrera kommer att mötas med högljudda protester från Liberala ungdomsförbundet. I denna mörka tid, när principen om folkstyre står hotad, ska Sverige vara en ljust lysande nordstjärna i yttrandefrihetens namn. Inte en stat i mängden av de som ifrågasätter vikten av det fria uttrycket i dess olika former.

Det fria ordet får aldrig tas för givet, och liberala krafter måste alltid vara beredda att samlas runt dess förkämpar. I europaparlamentsvalet nästa år avgör vi som union vilket typ av EU vi vill se framöver. Ett Europa som försvagas, eller ett som tar striden för våra individuella rättigheter. Oavsett om det är i Polen, Italien eller här i Sverige som dessa står hotade. Förkämpen för det fria ordet i nästa års val heter Simona Mohamsson. Ett enat LUF nominerar därför också henne till Liberalernas europaparlamentslista och uppmanar alla liberaler att lägga en röst för Europas framtid och för det fria ordet.

Vid frågor kontakta

Cecilia Modig

0761813509

cecilia@luf.se