Kongressen är Liberala ungdomsförbundets högsta beslutande organ. Samtliga medlemmar har motions- och deltaganderätt till kongressen. Motionerna kan handla om både interna saker som stadgar och verksamhetsplaner, men också om politiska ställningstaganden. Handlingsprogrammet utgör kärnan i vår politik, vi röstar om handlingsprogrammet under kongressen på udda år. Nästa handlingsprogramskongress sker 2017. Det innebär att kongressen under 2016 enbart kommer behandla stadgar och personval. Här kan du läsa den formella kallelsen till Liberala ungdomsförbundets kongress 2016.

Förutom politik och stadgar röstar kongressen också om vilka som tar plats i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen är det organ inom LUF som ansvarar för förbundet under den period som inte kongressen sammanträder. Förbundsstyrelsen arbetsleder också förbundsexpeditionen, alltså de personer som är anställda av LUF. För att rösta på kongressen måste man vara utsedd till ombud. Det är distrikten som utser ombud, antalet ombud ett distrikt får beror på hur många medlemmar distriktet har. Ombudsfördelningen görs klar för distrikten att ta del av samtidigt som det går att anmäla sig till kongressen. Även om inte alla blir ombud, får alla medlemmar motionera till och delta på kongressen.

Anmälan till kongressen är nu öppen och stänger den 27 maj.

Information om kostnader, plats och preliminärt schema kommer att publiceras i god tid innan anmälan stänger.

Vill du veta mer?
Läs på http://luf.se/om-oss/kongressen eller skicka ett mail till oss genom info@romb.luf.se 

Vi ses!

Thea Andersson
Förbundssekreterare