Linda Nordlund och Bawar Ismail svarar idag 31 näringslivstoppar på DN Debatt angående att Saudiavtalet bör stoppas tillsammans.

”Det är oroande att direktörerna försöker få frågan om export av krigsmateriel att handla om frihandel. Vår civila handel med omvärlden behöver inte, och bör inte, vara beroende av vår krigsmaterielexport.
När 31 saudiska näringslivstoppar öppet kan kritisera sin regering kan Sverige återuppta exporten. Det lär dröja.”

Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/debatt/repliker/export-av-krigsmateriel-ar-inte-frihandel/