Anders Rehnberg

Anders Rehnberg

LUF:s kandidat till Europaparlamentsvalet 2019

Vem är du, Anders Rehnberg?

Göteborgsk europé som numer bor i Stockholm. Jag är bland annat EU- och utrikespolitisk talesperson i LUF, ledamot i styrelsen för SILC och ingår i den grupp som ska ta fram Liberalernas politik inför Europaparlamentsvalet. I våras arbetade jag med näringslivsfrågor i Bryssel och till vardags arbetar jag som konsult och hjälper företag med bland annat omvärldsbevakning, inte minst kopplat till EU.

Varför EU?

EU har möjliggjort fred och frihet på ett sätt som vi aldrig tidigare har upplevt. Tack vare EU kan vi resa, leva och arbeta fritt runtom i Europa. Våra företag kan handla, och välståndet för alla oss individer kan öka. Klimathot, migration och många andra frågor kräver gemensamma svar, och därför finns inget alternativ till att samarbeta.

l Vilka är EU:s utmaningar?

Många och olika, utifrån hotas vi av Ryssland, Kina och en orolig omvärld och inifrån hotas vi av nationalister som vill splittra vårt europeiska samarbete. Stödet för EU är starkare än någonsin men samtidigt är det många som är missnöjda med hur unionen fungerar. Ska unionen överleva måste den utvecklas, och vi måste därför driva på för att reformera EU.

Vilka frågor kommer LUF driva?

Exakt vilka frågor vi kommer driva är ännu inte beslutat men det finns ett antal viktiga utgångspunkter. Vi vill utveckla den inre marknaden och försvara de demokratiska principer som nu hotas runtom i Europa. Vi vill se mer samarbete kring klimat, migration, brottslighet och andra gränsöverskridande frågor men tycker samtidigt att det behöver bli tydligare vad som ska beslutas på vilken nivå. Därför är vi till exempel skeptiska till den sociala pelaren. – Vi måste kombinera en tydlig vision för EU med konkreta lösningar på dagens utmaningar. Jag vill inte att LUF eller Liberalernas kampanj bara ska handla om mer EU, utan om konkret politik för hur EU kan användas som ett verktyg för att skapa ett friare och bättre Europa.

anders-rehnberg@hotmail.com