Bertil Ohlin-medaljen 2022

Gudrun Persson

2022 års Bertil Ohlin-medalj i guld tilldelas historikern Gudrun Persson. Under sin akademiska karriär har hon outtröttligen folkbildat om sin forskning om rysk säkerhets- och utrikespolitik. Inte minst har hon länge varnat för det krig som Ryssland nu för i Ukraina och betonat att vi måste ta den ryska självbilden på allvar som ett säkerhetspolitiskt hot. Med hennes egna ord: “Ingen kan säga att vi inget visste.” Gudrun Persson är en förebild som enträget fortsatt att påvisa och berätta om vart Ryssland är på väg, även när många andra inte har velat tro på detta.